Acţiune 1.1.2: Dezvoltarea unor reţele de centre CD

Actiune 1.1.2: Dezvoltarea unor retele de centre CD, coordinate la nivel nationale şi racordate la retelele europene şi internationale de profil şi asigurarea accesului cercetărilor la publicatii ştiintifice şi baze de date europene şi internationale

Proiecte de tip GRID

Proiecte pentru dezvoltarea RoEduNet

Proiect pentru asigurarea accesului la literatura internatională ştiintifică de cercetare

Decizia nr.9281/06.07.2016 privind aprobarea Ghidului Solicitantului - condiţii specifice şi lansarea apelului POC-A.1-A.1.1.2-I-2016

Ghidul solicitantului - POC-A.1-A.1.1.2-I-2016

  • A fost modificat termenul de depunere pentru ANELIS PLUS, noua dată fiind 15 august 2016:

  • Decizia nr.9297/22.07.2016 privind modificarea termenului de depunere pentru ANELISPLUS cu 15 august 2016

  • A fost modificat termenul de depunere pentru ANELIS PLUS, noua dată fiind 30 septembrie 2016.

  • Rezultate preliminare competiţie POC-A.1-A.1.1.2-I-2016 - 20.12.2016 09:14

  • NEW: Prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9478/21.12.2016 a fost aprobată
    Lista finală a proiectelor selectate pentru finanţare în cadrul competiţiei POC-A1-A1.1.2-I-2016. - 22.12.2016 11:10