Agenda Întâlnirii cu Potențialii Beneficiari a Axei Prioritare 1

Publicat: 28.12.2016 12:31

ATENŢIONARE privind depunerea proiectelor în cadrul apelului lansat pe Secţiunea C

Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off prin intermediul platformei informatice My SMIS

 

 

Organismul Intermediar pentru Cercetare vă aduce la cunoştinţă relansarea apelului "Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off" prin platforma MySMIS 2014+ cu titlul - “POC/62/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere”, începând cu data de 22.12.2016 ora 9:00.

 

Deşi, termenul de închidere afişat de sistem este 29.12.2023, Organismul Intermediar pentru Cercetare recomandă tuturor aplicanţilor a căror teza de doctorat împlineşte termenul maxim de 5 ani, prevăzut de ghidul solicitantului specific, în anul 2016, să facă transmiterea cererii de finanţare prin sistemul informatic până, cel mai târziu, la data de 31.12.2016, ora 23:59.

 

 

 

Publicat: 22.12.2016 16:31

Modificare şi completare Ghid start-up şi spin off, Competiţia 2016: POC-A.1-A.1.2.1-C-2016

pentru tipul de proiecte "Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off" (Acţiunea 1.2.1 din cadrul Axei 1 POC)

 

Prin Decizia ANCSI nr. 9304/02.08.2016 s-a aprobat Ghidul solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor) şi lansarea competiţiei POC-A.1-A.1.2.1-C-2016 pentru tipul de proiecte "Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off" (Acţiunea 1.2.1 din cadrul Axei 1 POC).

NEW: Prin Decizia Preşedintelui ANCSI nr. 9467/14.12.2016 s-au completat aspecte privind Ghidul solicitantului pentru competiţia POC-A.1-A.1.2.1-C-2016, tip de proiecte "Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off".

 

 

 

Publicat: 08.12.2016 16:31

S-a lansat în consultare publică ghidul solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor) pentru tipul de proiect

"Proiect Tehnologic Inovativ" (Acţiunea 1.2.1 din cadrul Axei 1 POC)

 

S-a lansat în consultare publică ghidul solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor) pentru tipul de proiect "Proiect Tehnologic Inovativ" (Acţiunea 1.2.1 din cadrul Axei 1 a Programului Operaţional Competitivitate).

 

Așteptăm comentariile dumneavoastră până la data de 07.01.2017.

Comentariile pot fi transmise pe adresa de e-mail: dezbateripublice@ancs.ro

 

.

 

Publicat: 23.11.2016 10:00

Au fost publicate rezultatele finale pentru competiția ECSEL JU

„apel deschis ECSEL JU - ECSEL Call 2016-1 și 2016-2”

 

 

ECSEL JU este stabilită în sensul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind "Componente electronice și sisteme pentru poziția de lider european" pentru o perioadă de până la 31 decembrie 2024.

 

ECSEL JU este o inițiativa tehnologică  comună „Componente și sisteme electronice pentru poziția de lider a Europei”, reprezintă un organism însărcinat cu punerea în aplicare a unui parteneriat public- privat, astfel cum prevede articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

 

Obiectivele întreprinderii comune ECSEL JU sunt următoarele:

 • Punerea în aplicare a parteneriatului public-privat în componente și sisteme electronice;
 • Reducerea decalajului dintre cercetare și exploatare;
 • Alinierea strategiilor europene pentru a spori investițiile naționale și europene și
 • Construirea unui ecosistem avansat.

 

România reprezentată de Universitatea Politehnica din București, Centrul pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologie (CSSNT-UPB) a câștigat un proiect în cadrul apelului 2016-2, proiectul este de tip ”acțiune de inovare”.

 

Finanțarea proiectului R3-PoweUP va fi asigurată prin Program Operațional Competitivitate Axa 1, Acțiunea 1.1.3 – Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale.

 

Rezultatele sunt disponibile accesând linkul de mai jos:

http://www.ecsel-ju.eu/web/documents/PAB_Decisions.php

 

.

 

Publicat: 16.11.2016 17:24

S-au lansat noile apeluri POC Axa1 pentru

„Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale”

 

Organismul Intermediar pentru Cercetare vă aduce la cunoştiţă lansarea apelurilor - "Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale", dupa cum urmeaza:

 • RO-ECSEL - POC/72/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, activ in perioada 09.11.2016 – 29.12.2023;
 • COMPLEMENT - POC/76/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale activ in perioada 15.11.2016 – 29.12.2023;
 • RO-EIT - POC/77/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, activ in perioada 15.11.2016 – 29.12.2023;
 • RO-ESFRI-ERIC - POC/78/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, activ in perioada 15.11.2016 – 29.12.2023;
 • FINALIST - IMM - POC/79/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, activ in perioada 09.11.2016 – 29.12.2023;
 • CENTRE-SUPORT - POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, activ in perioada 15.11.2016 – 13.01.2017;
 • CATEDRE-ERA - POC/81/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, activ in perioada 15.11.2016 – 29.12.2023;
 • TEAMING - POC/83/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, activ in perioada 15.11.2016 – 29.12.2023.

 

Alăturat acestor apeluri mai sunt active pe platforma MySMIS 2014+ de pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene http://www.fonduri-ue.ro/mysmis şi apeluri dedicate proiectelor nemajore fazate, după cum urmeaza:

 • POC/67/1/1/Mari infrastructuri de CD - Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități (proiecte fazate) - Proiect “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri” - Aplicant ASM, activ în perioada 05.10.2016 – 04.12.2016;
 • POC/68/1/1/Mari infrastructuri de CD - Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități (proiecte fazate) - Proiect “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri” - Aplicant UVT, activ in perioada 27.10.2016 – 04.12.2016.
   

 

.

 

 

Publicat: 04.10.2016 17:24

A fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru tipul de proiecte

„Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off”

 

Prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9304/02.08.2016 a fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru tipul de proiecte „Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off”.
 
Depunerea de proiecte, care a fost suspendată temporar, va fi reluată după validarea în MySMIS a documentelor competiției de către AM POC.

 

 

Publicat: 04.10.2016 17:20

A fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru tipul de proiecte

„Proiecte de investiții pentru instituții publice CD/ universitați (proiecte fazate)”

 

Prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9319/31.08.2016 a fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru tipul de proiecte „Proiecte de investiții pentru instituții publice CD/ universitați (proiecte fazate)”.
 
Depunerea proiectelor în MySMIS se va face după validarea de către AM a documentelor competiției.

 

 

 
Publicat: 20.09.2016 12:00

CLARIFICĂRI privind încărcarea cererilor de finanțare în MySMIS

 

1. In cazul competițiilor desfășurate în anul 2015pentru Axa 1 din POC, este necesar ca solicitanții (a căror proiecte nu au fost contractate), precum și beneficiarii să încarce cererile de finanțare în MySMIS pentru a se asigura trasabilitatea fluxului de date și a pistei de audit.

In acest sens, se recomandă ca în MySMIS să se încarce informațiile din cererea de finanțare revizuită (care este anexă la contractul de finanțare și/sau rezultată în urma procesului de verificare a eligibilității și de evaluare tehnico-științifică).

De asemenea, trebuie subliniat că este necesar să se incarce în MySMIS, în format PDF, ca documente atașate in cadrul câmpului “Solicitant” a cererii de finanțare (aferente platformei MySMIS), cererea de finanțare depusă inițial pe platforma https://competitii.research.ro/, precum și varianta revizuită a acesteia.

 

2. În toate cazurile, atât pentru competițiile derulate în anul 2015, cât și pentru noile competiții, dacă dimensiunea câmpurilor din cererea de finanțare structurată în MySMIS este prea mică, atunci se recomandă suplinirea lor prin atașarea unui fișier PDF fie în câmpul respectiv (dacă sistemul informatic permite), fie în câmpul „Solicitant”.

 

3. Referitor la termenul de 10 zile privind obtinerea codului MySMIS al proiectului, acesta decurge din declaratia reprezentantului legal si are ca scop demararea in bune conditii a implementarii proiectului, deoarece obtinerea si inregistrarea acestuia in contractul de finantare creeaza posibilitatea de a se efectua plati din program pentru cereri de prefinantare, plata sau rambursare.

 

 
Publicat: 09.09.2016 14:15

OI Cercetare vine în sprijinul beneficiarilor oferindu-le suport tehnic în procesul de încarcare a datelor în sistem MySMIS2014+ pentru cererile de finanţare depuse pe hârtie în anul 2015


 

Beneficiarii au posibilitatea sa îsi înregistreze cererile de finanţare, ce au fost depuse pe hârtie în anul anterior, pentru apelurile reconstituite de proiecte lansate în 2015, de catre Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știintifică și Inovare (ANCSI) – Organismul Intermediar pentru Cercetare (OIC) și validate de catre Ministerul Fondurilor Europene (MFE) – Autoritatea de Management a Programului Operational Competitivitate (AMPOC), prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014+, existent pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

În acest sens, OI Cercetare vine în sprijinul acestora, oferindu-le suport tehnic în procesul de încarcare a datelor în sistem.

Astfel, aplicantii au la dispozitie urmatoarele cai de comunicare, prin care se pot adresa sau pot pune întrebari legate de introducerea în sistem sau pentru semnalarea problemelor tehnice:

 • 1) la sediul ANCSI din strada Mendeleev nr.21-23, zilnic program cu publicul, de luni pâna vineri între orele 10-15,
 • 2) la numerele de telefon 0213192326 int. 109 si 137 sau 0746235606 sau 0731400091,
 • 3) pe e-mail la una dintre adresele diana.tache@ancs.ro sau silviu.boiciuc@ancs.ro

 

 
S-a dat startul pentru semnarea contractelor de finanţare la proiectele selectate în cadrul Axei 1 a Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

11.08.2016 15:50 :

Prin adresele AM nr.69435/11.08.2016, respectiv AM nr.69452/11.08.2016, Organismul Intermediar pentru Cercetare a primit avizul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate pentru listele cu sumele propuse spre finanțare, listele cu proiectele selectate pentru finanțare și propunerile de angajare aferente competiției: 

 

 

Contractele de finanțare pot fi semnate cu beneficiarii selectați la competiția menționată, în condițiile prevăzute de procedura de contractare, modelul de contract, instrucțiunea privind documentele insoțitoare și cea privind verificarea firmei în dificultate ( acolo unde este cazul) și de ghidul solicitantului pentru secțiunile C şi D.

 

Data limită de predare la Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare a contractelor de finanțare de către aplicanții selectați la finanțare este 30.08.2016.

 

 

04.08.2016 15:50 :

Prin adresa AM nr.67359/04.08.2016,  Organismul Intermediar pentru Cercetare a primit avizul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate pentru listele cu sumele propuse spre finanțare, listele cu proiectele selectate pentru finanțare și propunerile de angajare aferente competiției: 

 

 

Contractele de finanțare pot fi semnate cu beneficiarii selectați la competiția menționată, în condițiile prevăzute de procedura de contractare, modelul de contract, instrucțiunea privind documentele insoțitoare și cea privind verificarea firmei în dificultate ( acolo unde este cazul) și de ghidul solicitantului pentru secțiunea A.

 

Data limită de predare la Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare a contractelor de finanțare de către aplicanții selectați la finanțare este 26.08.2016.

 

 

28.07.2016 12:16 :

Prin adresele AM nr.64569/27.07.2016, AM nr.64573/27.07.2016, respectiv AM nr.67048/03.08.2016 Organismul Intermediar pentru Cercetare a primit avizul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate pentru listele cu sumele propuse spre finanțare, listele cu proiectele selectate pentru finanțare și propunerile de angajare aferente competițiilor:

 

 

Contractele de finanțare pot fi semnate cu beneficiarii selectați la competițiile menționate, în condițiile prevăzute de procedura de contractare, modelul de contract, instrucțiunea privind documentele insoțitoare și cea privind verificarea firmei în dificultate( acolo unde este cazul) și de ghidul solicitantului pentru secțiunile G, E şi B.

 

Data limită de predare la Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare a contractelor de finanțare de către aplicanții selectați la finanțare este 22.08.2016.

 

.

Aprobarea Ghidurilor solicitantului şi lansarea competiţiilor:
POC-A.1-A.1.1.2-I-2016 şi POC-A.1-A.1.1.3-H-2016


Prin Deciziile Președintelui ANCSI nr. 9281/06.07.2016 respectiv nr. 9282/06.07.2016 au fost aprobate: Ghidul solicitantului - POC-A.1-A.1.1.2-I-2016 respectiv Ghidul solicitantului - POC-A.1-A.1.1.3-H-2016 şi lansarea competiţiilor pentru: "Proiect pentru asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date europene şi internaţionale" din acţiunea A1.1.2, respectiv pentru acţiunea A 1.1.3 "Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale Programului-cadru ORIZONT 2020 şi alte programe CDI internaţionale"

 

 
Forma standard contract de finantare Axa1 POC


Prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9252/30.05.2016 a fost aprobată forma standard a contractului de finanțare pentru Axa 1 POC și se demarează procedura de contractare a proiectelor selectate la finanțare in cadrul competițiilor derulate în anul 2015.

 

 
Informare privind suspendarea temporara a depunerii de proiecte pentru start up şi spin off în SECŢIUNEA C


Avand în vedere adresa  nr. 3044/10.05.2016 prin care  Autoritatea de Management pentru POC  avizează favorabil  supendarea depunerii de proiecte  pentru Competiția  POC-A1.2.1 -C-2015, începand cu data de 12 Mai 2016, se intrerupe depunerea de proiecte.

 

Motivele care se află la baza avizării favorabile sunt:

 

 • Necesitatea corelării informaţiilor cu sistemul informatic MySMIS2014 şi SM1S2014;
 • Asigurarea tuturor condiţiilor necesare utilizării eficiente a sistemului informatic MySMlS20l4 şi SMIS20I4.
 • Transpunerea Ghidului Solicitantului şi a Cererii de finanţare în formatul standard agreat la nivelul Ministerului Fondurilor Europene;

 

Apelul va fi reluat după armonizarea tuturor documentelor în formatul standard agreat la nivelul Ministerului Fondurilor Europene.
Invitatie de participare

la procedura de atribuire a contractului de servicii de consultanta juridica pentru DG OI Cercetare


"Invitatia de participare la procedura" "Documentatia de atribuire consultanta juridica"

"CLARIFICĂRI LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ Servicii de consultanţă juridică pentru Direcţia Generale Organism Intermediar pentru Cercetare, în cadrul proiectului “Asigurarea funcționării și sprijin logistic pentru OI Cercetare” finanțat prin Programul Operaţional “Asistență Tehnică” 2014-2020, Invitație de participare nr. 5461/01.02.2016"

"CLARIFICĂRI Nr.2 LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ Servicii de consultanţă juridică pentru Direcţia Generale Organism Intermediar pentru Cercetare"

"CLARIFICĂRI Nr.3 LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ Servicii de consultanţă juridică pentru Direcţia Generale Organism Intermediar pentru Cercetare"

"CLARIFICĂRI Nr.4 LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ Servicii de consultanţă juridică pentru Direcţia Generale Organism Intermediar pentru Cercetare"
Se lanseaza spre consultare in perioada 7-21 decembrie 2015

Ghidul solicitantului de la actiunea 1.1.2.


"Asigurarea accesului cercetatorilor la publicatii stiintifice si baze de date europene si internationale"
Se lanseaza spre consultare in perioada 6-27 noiembrie 2015

Ghidul solicitantului de la actiunea 1.1.3.


"Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale"

AGENDA ÎNTÂLNIRII CU POTENȚIALII BENEFICIARI  din REGIUNEA BUCURESTI ILFOV AI AXEI PRIORITARE 1

Programul Operațional  „ COMPETITIVITATE 2014-2020”  

Bucuresti, 29 iulie 2015

 

Tema:         Identificarea unor proiecte încadrabile în condiţiile specifice de finanţare pentru acţiunea “Parteneriat pentru transfer de cunoştinţe” şi pentru acţiunea “Mari infrastructuri CD” din cadrul axei prioritare 1 a PO Competitivitate 2014-2020.

Locatia     Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti (B-dul Marasti, nr.59, sector 1, Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului, sala de consiliu etaj 1)

Programul întâlnirii

09.30 – 10.00           Înregistrarea participanților

10.00 – 10.30          Prezentarea oportunităților de finanțare în cadrul axei prioritare 1 a PO Competitivitate 2014-2020

10.30 – 12.30          Identificare proiecte, dezbatere privind elaborarea unei aplicații de finanțare, aspecte importante de reținut

Participanți:         
Reprezentanți ai ANCSI:
Director General DG OI  Dana Violeta Gheorghe
Potențiali beneficiari:
Reprezentanţi Organizaţii de cercetare (Universitati, Institute de cercetare);
Reprezentanţi intreprinderi, mediu de afaceri

AGENDA ÎNTÂLNIRII CU POTENȚIALII BENEFICIARI  din REGIUNEA CENTRU AI AXEI PRIORITARE 1

Brasov, 3 august 2015

 

Tema:         Identificarea unor proiecte încadrabile în condiţiile specifice de finanţare pentru acţiunea “Parteneriat pentru transfer de cunoştinţe” şi pentru acţiunea “Mari infrastructuri CD” din cadrul axei prioritare 1 a PO Competitivitate 2014-2020.

Locatia     Universitatea Transilvania Brasov, Str. Colina Universitatii, nr.1 Corp: W.,Sala WI5 (etajul 1, sala 5 ).

Programul întâlnirii

09.30 – 10.00           Înregistrarea participanților

10.00 – 10.30          Prezentarea oportunităților de finanțare în cadrul axei prioritare 1 a PO Competitivitate 2014-2020

10.30 – 12.30          Identificare proiecte, dezbatere privind elaborarea unei aplicații de finanțare, aspecte importante de reținut

Participanți:         
Reprezentanți ai ANCSI:
Director General DG OI  Dana Violeta Gheorghe
Potențiali beneficiari:
Reprezentanţi Organizaţii de cercetare (Universitati, Institute de cercetare);
Reprezentanţi intreprinderi, mediu de afaceri

AGENDA ÎNTÂLNIRII CU POTENȚIALII BENEFICIARI din REGIUNEA BUCURESTI ILFOV AI AXEI PRIORITARE 1

Programul Operațional  „COMPETITIVITATE 2014-2020”  

Bucuresti, 6 august 2015

 

Tema:         Identificarea unor proiecte încadrabile în condiţiile specifice de finanţare pentru acţiunea “Parteneriat pentru transfer de cunoştinţe” şi pentru acţiunea “Mari infrastructuri CD” din cadrul axei prioritare 1 a PO Competitivitate 2014-2020.

Locatia     Institutul National de Cercetari și Proiectări Electrotehnice Cercetari Avansate, Splaiul Unirii 313, sector 3 Bucuresti

Programul întâlnirii

09.30 – 10.00           Înregistrarea participanților

10.00 – 10.30          Prezentarea oportunităților de finanțare în cadrul axei prioritare 1 a PO Competitivitate 2014-2020

10.30 – 12.30          Identificare proiecte, dezbatere privind elaborarea unei aplicații de finanțare, aspecte importante de reținut

Participanți:         
Reprezentanți ai ANCSI:
                             Director General DG OI  Dana Violeta Gheorghe
Potențiali beneficiari:
Reprezentanţi Organizaţii de cercetare (Universitati, Institute de cercetare);

Reprezentanţi intreprinderi, mediu de afaceri

AGENDA ÎNTÂLNIRII CU POTENȚIALII BENEFICIARI  din REGIUNEA Sud Vest AI AXEI PRIORITARE 1

Programul Operațional  „COMPETITIVITATE 2014-2020”  

Craiova, 10 august 2015

 

Tema:         Identificarea unor proiecte încadrabile în condiţiile specifice de finanţare pentru acţiunea “Parteneriat pentru transfer de cunoştinţe” şi pentru acţiunea “Mari infrastructuri CD” din cadrul axei prioritare 1 a PO Competitivitate 2014-2020.

Locatia     Universitatea Craiova

Programul întâlnirii

09.30 – 10.00           Înregistrarea participanților

10.00 – 10.30          Prezentarea oportunităților de finanțare în cadrul axei prioritare 1 a PO Competitivitate 2014-2020

10.30 – 12.30          Identificare proiecte, dezbatere privind elaborarea unei aplicații de finanțare, aspecte importante de reținut

Participanți:         
Reprezentanți ai ANCSI:
Director General DG OI  Dana Violeta Gheorghe
Potențiali beneficiari:
Reprezentanţi Organizaţii de cercetare (Universitati, Institute de cercetare);
Reprezentanţi intreprinderi, mediu de afaceri