Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Bucuresti-Magurele

CEUREMAVSU

Titlul: Centru Euro-Regional de Studii al Materialelor Avansate, al Suprafetelor si Interfetelor
Beneficiar: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Bucuresti-Magurele
Adresa: Str. Atomistilor Nr. 105bis, 077125 Magurele jud. Ilfov
Operatiunea: 1, O2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)
Perioada de derulare proeict: 01/01.03.2009-28.02.2011
ID contract (Numarul de inregistrare din SMIS - CSNR): 2665

Valoare proiect FEDR, si confinantare
Bugetul proiectului este de 43.004.595 Lei, fara TVA.
Valoarea confinantata din Uniunea Europeana din FEDR: 32.968.903 Lei
Valoarea cofinantata Guvernul Romaniei: 10.015.325 Lei

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al acestui Proiect este crearea unui Centru Euro-Regional de Studii al Materialelor Avansate, al Suprafetelor si Interfetelor, domenii in care: (i) expertiza INCDFM este larg recunoscuta pe plan international; (ii) sunt de extrema actualitate din punct de vedere al cercetarilor fundamentale (a se vedea premiile Nobel pentru Fizica si chimie din ultimii 5 ani); (iii) au un imens potential aplicativ, interdisciplinar – in aproape toate domeniile fizicii si chimiei, precum si intr-o semnificativa parte a biologiei, biotehnologiei, medicinii, stiintelor mediului, geologiei, arheologiei etc. Acest Centru Euro-Regional se doreste a fi un pol de excelenta cu nivelul de expertiza cel mai ridicat in domeniu in toata aria Sud-Est European. Centre de studii comparabile (poli de excelenta, focalizati pe un domeniu de varf in aria tematica a materialelor si proceselor inovative – insa nu exact pe „materiale avansate, suprafete si interfete”) mai exista si in Germania (Halle, Julich, Berlin), Franta (Saclay, Strasbourg, Montpellier), Suedia (Chalmers) sau Spania (Madrid-Cantobianco).
Obiectivele specifice acestui proiect sunt urmatoarele:
 1. Imbunatatirea calitatii si competitivitatii cercetarii in INCDFM-Bucuresti prin modernizarea si reinnoirea echipamentelor pentru prepararea si caracterizarea nanostructurilor si materialelor functionale avansate
 2. Cresterea nivelului de transfer tehnologic al rezultatelor obtinute in INCDFM catre partenerii industriali, consolidarea activitatilor de realizare de prototipuri, produse, material, diversificarea ofertei de servicii, testari, certificari, masurari.
 3. Valorificarea integrala a potentialului uman implicat in cercetare in INCDFM: atragerea de tineri cercetatori, specializarea doctoranzilor si cercetatorilor post-doctorali, organizarea de cursuri.
 4. Integrarea INCDFM in Aria Europeana de Cercetare (ERA) prin intarirea relatiilor de colaborare existente cu parteneri europeni din domeniile public si privat, stabilirea de noi legaturi, proiecte comune de cercetare, participare active in Programul Cadru 7.

Obiectivul strategic al proiectului este maximizarea nivelului de excelenta al INCDFM in activitatea de cercetare, nivel necesar integrarii depline in ERA. Acest obiectiv se va realiza prin: (i) modernizarea si reinnoirea infrastructurii de cercetare in corelatie cu capacitatea de expertiza a personalului; (ii) cresterea gradului de implementare a rezultatelor cercetarii in produse finite cu valoare adaugata foarte mare; (iii) cresterea competitivitatii la nivel international (retele, colaborari, proiecte comune, consortii); (iv) cresterea gradului de atractivitate pentru tineri cercetatori, fata de cercetarea de fizica materialelor (activitati de training, programe doctorale si post-doctorale); (v)  cresterea vizibilitatii INCDFM pe plan intern si la nivel international; (vi) largirea scalei de diseminare si intensificarea transferului de cunoastere spre economie si societate (publicatii, comunicari publice, emisiuni radio-TV, internet, seminarii pentru agenti economici interesati);
Proiectul propus va sprijini elaborarea unei abordari mai coerente la nivel regional si national in domeniul nanostructurilor si materialelor functionale. Utilizarea resurselor INCDFM intr-un cadru European integrat va promova excelenta, realizand masa critica necesara ariilor CD specificate.
Proiectul va contribui efectiv la revitalizarea industriei high tech in Romania, atat in aria Capitalei tarii cat si in principalele centre regionale (Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara) prin furnizarea de noi material si tehnologii si prin cresterea cooperarii cu companii europene de inalta tehnologie.
Pe termen mediu si lung se urmareste ca, expertiza INCDFM in aspectele multidisciplinare ale stiintei materialelor, sa contribuie la urmatoarele Obiective Specifice:
OS1) MEntinerea rolului de lider al cercetarii Europene in domeniul materialelor multifunctionale nanostructurale prin studii multidisciplinare privind structura si proprietatile acestora;
OS2) Aplicatii conducand la imbunatatirea competitivitatii in industria nationala, regionala si europeana;
OS3) Stimularea interesului industriei pentru noi perspective in domeniul materialelor multifunctionale;
OS4) Intensificarea procesului de formare de consortia pentru parteneriate in ERA.
Rezumat o scurta descriere max ½ pag total
Proiectul a fost initiat odata cu data semnarii la 1 martie 2009 si se desfasoara pe parcursul a 24 de luni (25 dupa un anunt de ultima ora al unui producator ca intarzie cu termenul de livrare)
Au fost create 2 facilitati complet noi la nivelul INCDFM, si anume:
A1. Laborator pentru caracterizari avansate de microscopie electronica de transmisie (TEM).
Acesta este, practic, un laborator nou desi va continua sa fie utilizat in vechiul microscop TEM JEOL. S-a achizitionat un microscop cu posibilitati de inalta rezolutie (HR-TEM), care include noua tehnologie de corectie a aberatiilor sferice ale lentilelor magnetice (CS technology), ceea ce permite obtinerea unei rezolutii spatiale laterale mai bune de 1 Angstrom si a unei rezolutii energetice mai bune de 0,1 eV. Noul microscop are si facilitate pentru analize EDX si ELLS. De asemenea, a fost achizitonat si un sistem dual-beam care include FIB si SEM intr-un singur echipament precum si un sistem SPM (scanning probe miscroscope). Sistemul FIB-SEM va permite atat realizarea de nanostructure cat si pregatirea probelor pentru TEM.
A2. Camera curate. A fost creat un spatiu curat de clasa 100-1000 pentru facilitate litografice cu fascicul de electroni, fotolitografie, nanoidentare. Vor putea fi proiectate si procesate nanostructure si contacte metalice de diverse geometrii, cu rezolutie de ordinal 1 micron, pe material multifunctionale semiconductoare si/sau oxidice.
Pe langa cele 2 laboratoare complet noi, au fost modernizate un numar de inca 5 laboratoare, si anume:
B1. Laboratorul de Stiinta Suprafetelor si Interfetelor
B2. Laboratorul pentru caracterizari complexe ale materialelor din punct de vedere structural.
B3. Laboratorul pentru studii frecventelor inalte (THz).
B4. Laboratorul de Optica si Spectroscopie
B5. Laboratorul pentru caracterizari complexe electrice si magnetice.
Indicatori realizati de proiect:

Indicator

Valoarea stabilita în contract

UM

Prevazut

Realizat

1

2

3

4

Indicatori de realizare

Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului

Nr.

5

5

Laboratoare CD nou create prin proiect

Nr.

2

2

Echipamente CD in valoare de peste 100 000 EUR achizitionate pe proiect

Nr.

18

23

Total echipamente CD achizitionate pe proiect

Nr.

21

28

Indicatori de rezultat

Locuri de munca create in CD datorita proiectului

Nr.

24

24

Locuri de munca mentinute in CD datorita proiectului

Nr.

70

70

Contributia private neeligibila a solicitantului la proiect

Nr.

20.367

20.367

Proiecte international in care va fi implicate infrastructura

Nr.

20

10

23 echipamente achizitionate au valoarea peste 100.000 €:

 1. Tester ferroelectric TF 2000 E (Aix ACCT)
 2. Spectroscopie de fotoeletroni cu rezolutie unghiulara si in spin (Specs) [Fig. (a)]
 3. Microscop Raman (Jobin Yvon)
 4. Microscop optic de camp apropiat (ABL Jasco)
 5. Cryoprober (LakeShore)
 6. Spectometru RES in pulsuri si transformata Fourier (Bruker)
 7. Analizor de retele vectorial (Agilent)
 8. Microscop electronic de transmisie de inalta rezolutie (Jeol) [Fig (b)]
 9. Instalatie de prelucrare a probelor in fascicul de ioni FIB-SEM (Tescan) [Fig. (c)]
 10. Spectometru Mossbauer cu cryostat in camp magnetic, temperaturi ultrajoase (Engelmann Scientific)
 11. Sistem de masurare a proprietatilor fizice PPMS (Cryogenics)
 12. Magnetometru supraconductor cu interferenta cuantinca SQUID (Cryogenics)
 13. Doua statii de lichifiere He (Cryogenics)
 14. Proiectare si exectie ansamblu de camera curate de clase ISO 1000 si 100 (EDAS EXIM) [Fig. (c)]
 15. Microscop cu electronic lenti si de fotoelectroni LEEM-PEEM (Specs)
 16. Instalatie de nanolitografie si microscopie electronica de baleiaj (Raith, Hitachi)
 17. Statie de microscopie de baleiaj SPM (NT-MDT)
 18. Stand de masura linii de dimensiune redusa (LakeShore)
 19. Instalatie de fotolitografie (EV Group)
 20. Spectometru de microunde pana la 7 THz (Aispec)
 21. Instalatie de metalizare pentru depuneri de metale necontaminante (Bestec)
 22. Instalatie de metalizare pentru depuneri de metale contaminante (Bestec)
 23. Spectometru de absorbtie de raze X, XAS (Rigaku)