Centru de Dezvoltare Polipharma Industries

Centru de Dezvoltare Polipharma Industries

ID proiect 244
Titlul proiectului „Centru de Cercetare-Dezvoltare POLIPHARMA Industries”
Beneficiar - S.C. Polipharma Industries S.R.L.
Operatiunea –O.2.3.2
Perioada derulare proiect -17.08.2009-16.06.2010

Contract nr. 59/17.08.2009

Regiunea-Centru
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR-4.688.640,95 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional-960.324,05 lei
Co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului -2.420.985 lei
Obiectivul general  al proiectului a urmarit cresterea capacitatii de cercetare a intreprinderilor, in vederea cresterii nivelului de inovare si a competititvitatii pe piata si crearea de noi locuri de munca pentru CD prin cresterea capacitatii existente de cercetare–dezvoltare in domeniul farmaceutic din Romania, stimularea cooperarii dintre institutiile de CDI si intreprinderi si cresterea accesului intreprinderilor la activitati de CDI.
Indicatorii de realizare ai proiectului

 

Indicator

Valoarea stabilită în contract

Valoarea obtinuta la finalul proiectului

UM    

Cantitate

UM     

  Cantitate

1

2

3

6

7

 Indicatori de realizare

 

 

 

 

Laboratoare CD nou create prin proiect (număr)

Nr.

4

Nr.

4

Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziţionate pe proiect (număr)*

Nr.

6

Nr.

5

Total echipamente CD achiziţionate pe proiect

Nr.

112

Nr

112

Proiectul s-a incadrat in durata de implementare prevazuta in contract si au fost atinsi indicatorii de realizare prevazuti.