Programare 2014 – 2020

Programare 2014 – 2020

Documente privind îndeplinirea condiţionalităţii ex ante 1.2. Infrastructuri de cercetare şi inovare OT1

1. Analiza statistică a situaţiei infrastructurilor de cercetare

2. Rapoarte strategice privind infrastructura de cercetare şi recomandări:

3. Metodologia elaborării "Road mapului" naţionalStrategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020   HG 929 din 21 octombrie 2014 din MO 785 din 28 octombrie 2014

Strategia Națională de CDI 2014-2020 cu Anexa 3 privind Metodologia pentru definirea și alegerea domeniilor prioritare (5 decembrie 2013)

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020   varianta aprobată.

A fost finalizat proiectul JASPERS - "Assistance  to identifying national priorities as regards the Smart Specialisation in the next national strategy for research and innovation 2014-2020" 

Analysis and Evidence Base of the R&D&I Market in Romania
- Final Report 
- Recommendations Report
 

A fost elaborat  un proiect care reprezintă  o  continuare a proiectului iniţial “Assistance  to identifying national priorities as  regards  the Smart Specialisation in the next national strategy for research and innovation 2014 – 2020”,  având ca obiectiv dezvoltarea unor tipuri de intervenţii finanţate în perioada 2014-2020 din fonduri structurale pentru obiectivul tematic 1 “Strenghening research, technological development and innovation”.

1. Analiza documentelor cheie - Inception Report
2. Definirea tipurilor de interventie in vederea finantarii din fonduri structurale   Funding-priorities-report

Documente europene de programare 
Documente nationale de programare