Rezultate Competitii


Publicat: 22.12.2016 11:10

REZULTATE FINALE SELECŢIE PROIECTE PROPUSE PENTRU FINANŢARE SECŢIUNEA I

Cod competiţie:  „POC-A1-A1.1.2-I-2016”

Tip proiect:   „Asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale ”

 

NEW: Prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9478/21.12.2016 a fost aprobată Lista finală a proiectelor selectate pentru finanţare în cadrul competiţiei POC-A1-A1.1.2-I-2016.

 

 

 

Publicat: 20.12.2016 09:14

REZULTATE PRELIMINARE EVALUARE

Cod competiţie POC-A.1-A.1.1.2-I-2016

Tip de proiect: Asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale

 

NEW: REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA I - POC-A.1-A.1.1.2-I-2016 - 20.12.2016 09:14

 

Fișa de evaluare în panel  rezultată în urma procesului de evaluare va fi transmisă pe fax reprezentantului legal  al solicitantului unic, la numarul specificat la depunerea on-line a propunerii de proiect.

Contestaţiile se primesc în data de 20.12.2016 ulterior transmiterii către solicitantul unic a fișei de evaluare în panel  între orele 12:00 – 14:00. Contestatiile se pot transmite  pe fax la numărul 021. 318. 30. 60 sau se pot depune direct la sediul ANCȘI, str. Mendeleev, nr. 21 – 25, etaj 3, camera 315.

 Contestaţiile se vor referi la eventualele vicii de procedură identificate ca fiind neconforme cu precizările din  „Cererea de propunere de proiecte” şi „Ghidul Solicitantului” şi   vor fi semnate de către reprezentantul legal al solicitantului unic şi stampilate .

Dacă solicitantul unic nu primește fișa de evaluare în panel poate solicita retransmiterea acesteia  printr-o adresă semnată de către reprezentantul legal şi ştampilată, trimisă pe fax la nr. 021-318 30 60, în care se va specifica noul număr de  fax.

ANCȘI-DG-OI nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea numărului de fax înscris de  la depunerea on-line a proiectului.
 

 


Publicat: 28.11.2016 17:54

REZULTATE FINALE SELECŢIE PROIECTE PROPUSE PENTRU FINANŢARE SECŢIUNEA C - Etapa II

Cod competiţie:  „POC-A1-A1.2.1-C-2015 - Etapa II ”

Tip proiect:   „Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off ”

 

NEW: Prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9433/24.11.2016 a fost aprobată Lista proiectelor selectate pentru finanţare şi lista proiectelor respinse în cadrul competiţiei POC-A1-A1.2.1-C-2015-Etapa II.

 

 


Publicat: 25.10.2016 10:29

REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA C - ETAPA II
Instrucţiuni privind depunera contestaţiilor

 

NEW: REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA C - ETAPA II - 25.10.2016 10:29

 

Fisele de evaluare in panel  rezultate în urma procesului de evaluare, vor fi transmise, în termen de 2 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, pe fax sau email, reprezentantului legal/directorului de proiect  al solicitantului, la numarul specificat la depunerea on-line a ofertei de proiect.

Aplicanţii care nu vor primi  fişa de evaluare în panel pot solicita retransmiterea fişei de evaluare  printr-o adresă semnată de către reprezentantul legal al instituţiei solicitante şi ştampilată, trimisă pe fax (nr. 021-318 30 60), în care se va specifica numărul de înregistrare electronică a proiectului (ID) şi numărul de  fax/email la care se va retransmite .

ANCSI-DG-OI nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea sau confidenţialitatea numărului de fax/email înscrise de  la depunerea on-line.

 

Perioada de inregistrare a contestaţiilor este 27.10.2016 – 02.11.2016 între orele 9:00 – 14:00. Contestatiile se pot transmite pe fax la numărul 021 318.30.60 sau se pot depune direct la sediul ANCSI, str. Mendeleev, nr. 21 – 25, etaj 3, camera 315.

 

 Contestaţiile se vor referi la eventualele vicii de procedură pe care le identificaţi ca fiind neconforme cu precizările din  „Cererea de propunere de proiecte” şi „Ghidul Solicitantului” şi vor fi semnate de către reprezentantul legal al instituţiei şi stampilate.

 

 

 

REZULTATE PRELIMINARE EVALUARE SECȚIUNEA E şi F

Cod competiţie:  „POC-A1-A1.1.4-E-2015 ”

Cod competiţie:  „POC-A1-A1.1.1-F-2015 ”

Tip proiect:   „Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii de CD ”

Tip proiect:   „Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi ”

 

NEW:  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA E - 04.03.2016 07:00

NEW:  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA F - 04.03.2016 07:00

 

Fisele de evaluare in panel  rezultate in urma procesului de evaluare, vor fi transmise, in termen de 3 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, pe fax, reprezentantului legal  al solicitantului, la numarul specificat la depunerea on-line a propunerii de proiect.

 

Aplicanţii care nu vor primi  fişa de evaluare în panel pot solicita retransmiterea fişei de evaluare  printr-o adresă semnată de către reprezentantul legal al instituţiei solicitante şi ştampilată, trimisă pe fax (nr. 021-318 30 60), în care se va specifica numărul de înregistrare electronică a proiectului (ID) şi numărul de  fax/email la care se va retransmite .
 

ANCSI-DG-OI nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea sau confidenţialitatea numărului de fax/email înscrise   la depunerea on-line.

 

Perioada de inregistrare  a contestaţiilor este 09.03.2016 – 17.03.2016  între orele 9:00 – 14:00. Contestatiile se pot transmite pe fax la numărul 021.318.30.60 sau se pot depune direct la sediul ANCSI, str. Mendeleev, nr. 21 – 25, etaj 3, camera 315.

 

 Contestaţiile se vor referi la eventualele vicii de procedură pe care le identificaţi ca fiind neconforme cu precizările din  „Cererea de propunere de proiecte” şi „Ghidul Solicitantului” şi   vor fi semnate de către reprezentantul legal al instituţiei şi stampilate .

 

 

RAPOARTE INTERMEDIARE EVALUĂRI

 

NEW:  RAPORT INTERMEDIAR EVALUARE SECȚIUNEA D

NEW:  RAPORT INTERMEDIAR EVALUARE SECȚIUNEA A

NEW:  RAPORT CONSOLIDAT EVALUARE SECŢIUNEA C

NEW:  RAPORT INTERMEDIAR EVALUARE SECȚIUNEA B

NEW:  RAPORT INTERMEDIAR EVALUARE SECȚIUNEA G

NEW:  RAPORT INTERMEDIAR EVALUARE SECȚIUNEA E

NEW:  RAPORT INTERMEDIAR EVALUARE SECȚIUNEA F

  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA D

  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA A

  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA C

  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA B

  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA G

 

REZULTATE PRELIMINARE EVALUARE SECȚIUNEA D

Cod competiţie:  „POC-A1-A1.2.1-D-2015 ”

Tip proiect:   „Întreprinderi nou-înființate inovatoare ”

 

NEW:  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA D

  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA A

  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA C

  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA B

  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA G

 

Fisele de evaluare in panel  rezultate in urma procesului de evaluare, vor fi transmise, in termen de 2 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, pe fax sau email, reprezentantului legal/directorului de proiect  al solicitantului, la numarul specificat la depunerea on-line a ofertei de proiect.

 

Aplicanţii care nu vor primi  fişa de evaluare în panel pot solicita retransmiterea fişei de evaluare  printr-o adresă semnată de către reprezentantul legal al instituţiei solicitante şi ştampilată, trimisă pe fax (nr. 021-318 30 60), în care se va specifica numărul de înregistrare electronică a proiectului (ID) şi numărul de  fax/email la care se va retransmite .
 

ANCSI-DG-OI nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea sau confidenţialitatea numărului de fax/email înscrise de  la depunerea on-line.

 

Perioada de inregistrare  a contestaţiilor este 27.11.2015 – 07.12.2015  între orele 9:00 – 14:00. Contestatiile se pot transmite pe fax la numărul 021.318.30.60 sau se pot depune direct la sediul ANCSI, str. Mendeleev, nr. 21 – 25, etaj 3, camera 315.

 

 Contestaţiile se vor referi la eventualele vicii de procedură pe care le identificaţi ca fiind neconforme cu precizările din  „Cererea de propunere de proiecte” şi „Ghidul Solicitantului” şi   vor fi semnate de către reprezentantul legal al instituţiei şi stampilate .

 

REZULTATE PRELIMINARE EVALUARE SECȚIUNEA A

Cod competiţie:  „POC-A1-A1.1.1-A-2015 ”

Tip proiect:   „Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor ”

 

NEW:  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA A

 

Fisele de evaluare in panel  rezultate in urma procesului de evaluare, vor fi transmise, in termen de 2 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, pe fax sau email, reprezentantului legal/directorului de proiect  al solicitantului, la numarul specificat la depunerea on-line a ofertei de proiect.

 

Aplicanţii care nu vor primi  fişa de evaluare în panel pot solicita retransmiterea fişei de evaluare  printr-o adresă semnată de către reprezentantul legal al instituţiei solicitante şi ştampilată, trimisă pe fax (nr. 021-318 30 60), în care se va specifica numărul de înregistrare electronică a proiectului (ID) şi numărul de  fax/email la care se va retransmite .
 

ANCSI-DG-OI nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea sau confidenţialitatea numărului de fax/email înscrise de  la depunerea on-line.

 

Perioada de inregistrare  a contestaţiilor este 26.11.2015 – 04.12.2015  între orele 9:00 – 14:00. Contestatiile se pot transmite pe fax la numărul 021.318.30.60 sau se pot depune direct la sediul ANCSI, str. Mendeleev, nr. 21 – 25, etaj 3, camera 315.

 

 Contestaţiile se vor referi la eventualele vicii de procedură pe care le identificaţi ca fiind neconforme cu precizările din  „Cererea de propunere de proiecte” şi „Ghidul Solicitantului” şi   vor fi semnate de către reprezentantul legal al instituţiei şi stampilate .

 

REZULTATE PRELIMINARE EVALUARE SECȚIUNEA C şi B

Cod competiţie:  „POC-A1-A1.2.1-C-2015 ”

Cod competiţie:  „POC-A1-A1.1.1-B-2015 ”

Tip proiect:   „Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off ”

Tip proiect:   „Clustere de inovare ”

 

NEW:  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA C

NEW:  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA B

 

Fisele de evaluare in panel  rezultate in urma procesului de evaluare, vor fi transmise, in termen de 2 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, pe fax sau email, reprezentantului legal/directorului de proiect  al solicitantului, la numarul specificat la depunerea on-line a ofertei de proiect.

 

Aplicanţii care nu vor primi  fişa de evaluare în panel pot solicita retransmiterea fişei de evaluare  printr-o adresă semnată de către reprezentantul legal al instituţiei solicitante şi ştampilată, trimisă pe fax (nr. 021-318 30 60), în care se va specifica numărul de înregistrare electronică a proiectului (ID) şi numărul de  fax/email la care se va retransmite .
 

ANCSI-DG-OI nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea sau confidenţialitatea numărului de fax/email înscrise de  la depunerea on-line.

 

Perioada de inregistrare  a contestaţiilor este 16.11.2015 – 20.11.2015  între orele 9:00 – 14:00. Contestatiile se pot transmite pe fax la numărul 021.318.30.60 sau se pot depune direct la sediul ANCSI, str. Mendeleev, nr. 21 – 25, etaj 3, camera 315.

 

 Contestaţiile se vor referi la eventualele vicii de procedură pe care le identificaţi ca fiind neconforme cu precizările din  „Cererea de propunere de proiecte” şi „Ghidul Solicitantului” şi   vor fi semnate de către reprezentantul legal al instituţiei şi stampilate .

 

REZULTATE PRELIMINARE EVALUARE SECȚIUNEA G

Cod competiţie:  „POC-A1-A1.2.3-G-2015 ”

Tip proiect:   „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe ”

 

NEW:  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA G

 

Fisele de evaluare in panel rezultate in urma procesului de evaluare, vor fi transmise, in termen de 2 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, pe fax sau email, reprezentantului legal/directorului de proiect al solicitantului, la numarul specificat la depunerea on-line a ofertei de proiect.

 

Aplicanţii care nu vor primi fişa de evaluare în panel pot solicita retransmiterea fişei de evaluare printr-o adresă semnată de către reprezentantul legal al instituţiei solicitante şi ştampilată, trimisă pe fax (nr. 021-318 30 60), în care se va specifica numărul de înregistrare electronică a proiectului (ID) şi numărul de  fax/email la care se va retransmite .
 

ANCSI-DG-OI nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea sau confidenţialitatea numărului de fax/email înscrise de la depunerea on-line.

 

Perioada de inregistrare a contestaţiilor este 2.11.2015 – 06.11.2015  între orele 9:00 – 14:00. Contestatiile se pot transmite pe fax la numărul 021.318.30.60 sau se pot depune direct la sediul ANCSI, str. Mendeleev, nr. 21 – 25, etaj 3, camera 315.

 

 Contestaţiile se vor referi la eventualele vicii de procedură pe care le identificaţi ca fiind neconforme cu precizările din  „Cererea de propunere de proiecte” şi „Ghidul Solicitantului” şi   vor fi semnate de către reprezentantul legal al instituţiei şi stampilate .