• Facebook
  • Contact
  • Newsletter
  • Rss
  • Cariere

Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

Secțiunea B - 2019 - Proiecte pentru clustere de inovare

NEW: Consultare publică: 14 august - 20 septembrie 2019 - Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare - 14.08.2019 17:04

 

Secțiunea B - 2018 - Proiecte pentru clustere de inovare

MCI - Organismul Intermediar pentru Cercetare şi MDRAPFE – Autoritatea de Management pentru POC anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului(condiții specifice de accesare a fondurilor) aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, Tip de proiect: “Proiecte pentru clustere de inovare” în perioada 26 aprilie - 26 mai 2018 - 27.04.2018 11:34

 

Secțiunea B - 2015 - Clustere de inovare

Cerere de Finantare sectiunea B Clustere.doc

Apel proiecte B 2015

Ghid - Sectiunea B

REZULTATE PRELIMINARE SECŢIUNEA B

RAPORT INTERMEDIAR EVALUARE SECȚIUNEA B

REZULTATE FINALE SELECŢIE PROIECTE PROPUSE PENTRU FINANŢARE SECŢIUNEA B

Secțiunea F - 2017-2018 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/ universităţi

 

NEW: Ordinul MFE nr 1252/05.07.2019 pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD "Proiecte de investiții pentru instituțiile publice de CD/universități" POC2014-2020, aprobat prin Ordinul MFE nr.793/2018 - 12.07.2019 11:23

 

Anunt privind modificarea Ghidului solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi, secţiunea F - 14.06.2019 11:17

 

Anunt privind modificarea Ghidului solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi, secţiunea F - 16.01.2019 18:14

 

Anunt privind modificarea Ghidului solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi, secţiunea F - 06.12.2018 18:05

A fost deschis apelul aferent tipului de proiect infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități - 21.08.2018 08:23

 

Modificari la Ghidul solicitantului(condiții specifice de accesare a fondurilor) - 06.12.2018 18:05

Ghidul solicitantului(condiţii specifice de accesare a fondurilor) (variantă editabilă) - 14.08.2018 17:05

 

S-a aprobat Ghidul solicitantului pentru "Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități", din cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 - Axa1 - 14.08.2018 17:05

 

Anunț privind relansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD – Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități - 04.07.2018 15:40

 

MCI - Organismul Intermediar pentru Cercetare şi MDRAPFE – Autoritatea de Management pentru POC anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului (Condiții specifice de accesare a fondurilor) aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD “Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități” în perioada 22 decembrie - 20 ianuarie 2018 - 22.12.2017 16:58

 

Secțiunea F - 2016 - Proiecte de investitii pentru institutii publice de CD/universitati (proiecte fazate)

Ghidul solicitantului (condiții specifice de accesare a fondurilor) - proiecte fazate - 08.02.2018 15:59

Decizia nr.9319/31.08.2016 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru tipul de proiect "Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități(proiecte fazate)" din A1.1.1 "Mari infrastructuri de CD" din cadrul POC 2014-2020 - 08.02.2018 15:59

 

Secțiunea F - 2015 - Proiecte de investitii pentru institutii publice de CD/universitati

Cerere de Finantare sectiunea F proiecte de investitii pentru institutii publice CD

Apel proiecte F 2015

Ghid - Sectiunea F

Traducere Engleza - Ghid Sectiunea F

Application Form

RAPORT INTERMEDIAR EVALUARE SECȚIUNEA F

REZULTATE PRELIMINARE SECŢIUNEA F

REZULTATE FINALE SELECŢIE PROIECTE PROPUSE PENTRU FINANŢARE SECŢIUNEA F

Nota privind justificarea reducerii bugetelor proiectelor selectate

Proiecte majore

"Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics" - faza II - Decizia Comisiei C(2016)775/4.2.2016 de modificare a Deciziei Comisiei C(2012) 6270 privind proiectul major „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” care face parte din programul operațional „Competitivitate” pentru asistență structurală prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) în conformitate cu obiectivul „convergență” în România - 08.02.2018 15:59

 

Modificat la: 2019-07-12 16:09:00