• Facebook
 • Contact
 • Newsletter
 • Rss
 • Cariere

Instrucţiuni pentru beneficiari

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Instrucțiunea nr.17/15.04.2019 privind introducerea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/rezultat distinct pe tipuri de regiuni, mai  dezvoltate sau mai puţin dezvoltate, pentru contractele de finanţare din cadrul Programului Operational Competitivitate; - 18.04.2019 11:51

 

 

 

 • Instrucțiunea nr.15/11.04.2019 privind modul de raportare a valorilor indicatorilor de realizare pentru contractele de finanţare din cadrul Axei Prioritare 1 - POC; - 18.04.2019 11:34

 

 

 

 • Instrucțiunea nr.13/02.04.2019 privind modul de calcul și raportare a valorii indicatorului CO27 "Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiectele de inovare sau de C&D" de către beneficiarii POC Axa 1; - 03.04.2019 11:04

 

 

 

 

 • Instrucțiunea nr.3890/10.08.2018 privind implementarea contractelor de finanțare din cadrul Axei 1, Acțiunea 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de cunoștințe; - 13.08.2018 10:20

 

 

 • Instrucțiunea nr.5/10.05.2018 privind conținutul dosarului achiziției și a documentelor aferente transmise de către beneficiarii Programului Operațional Competitivitate; - 04.06.2018 14:12
 • Instrucțiunea nr.6/10.05.2018 privind transmiterea de către beneficiari a dosarului cererilor de rambursare, cererilor de plată și cererilor de rambursare aferente cererilor de plată; - 04.06.2018 14:12

 

 

 • Notă referitoare la proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POC 672/1/3, denumire apel POC – A1 – A1.2.1 – C – 2016, etapa III de evaluare – Cintracte de închiriere pentru locația de implementare a proiectelor; - 02.04.2018 12:22
 • Notă referitoare la proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POC 672/1/3, denumire apel POC – A1 – A1.2.1 – C – 2016, etapa III de evaluare – Contracte de muncă pentru directorul de proiect; - 02.04.2018 12:22

 

 

 • Metodologia (Definiții și mod de calcul) privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014-2020; - 16.03.2018 12:22

 

 

 

 

 • Nota nr.6377/26.02.2018 de actualizare a Notei nr.6377/23.02.3018; - 26.02.2018 17:39
 • Nota nr.6377/23.02.2018 privind aplicarea plafoanelor salariale ale proiectelor aflate in derulare ale Ghidului unic Sectiunile A-G - 26.02.2018 15:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Instrucţiunea AM POC 36232/23.06.2017 privind asigurarea verificării în cadrul procesului de evaluare – selecţie şi contractare a statutului de întreprindere (micro, mică, mijlocie sau mare/independenta sau legata) pentru solicitanţii/beneficiarii din cadrul POC 2014-2020 - 09.11.2017 11:21

 

 

 • Instrucţiunea 8962/30.06.2017 privind verificarea întreprinderii de către organizaţia de cercetare, în cazul Parteneriate pentru trasnsfer de cunoştinţe - 30.06.2017 12:51

 

 

 • Instrucţiunea 8376/09.06.2017 referitoare la proiectele de cercetare-dezvoltare (activităţi de tip D) din cadrul acţiunii 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe - 09.06.2017 13:17

 

 

 • Modelele de contracte subsidiare pentru acţiunea A1.2.3 "Parteneriate pentru Transfer de Cunoştinţe din Axa Prioritară 1 din POC 2014-2020". - 17.03.2017 12:17

 

 

 • Instrucţiunea AM POC 14605/16.03.2017 privind implementarea proiectelor în cadrul POC, pentru a clarifica unele aspecte privind decontarea cheltuielilor prin mecanismul cererilor de prefinantare/rambursare/plata. - 17.03.2017 12:17

 

 

 

 

Modificat la: 2019-04-18 11:53:00

Ultimele actualizari