• Facebook
 • Contact
 • Newsletter
 • Rss
 • Cariere

Asistenţă tehnică prin POAT 2014-2020

 

 

 • Proiecte de sprijin finanţate prin POAT 2014-2020
  • “Sprijin logistic pentru activitatea OI Cercetare”, contract de finanțare 2.1.046/27.07.2018. Proiectul este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, Axa Prioritara 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea si controlul FESI in Romania.
  • “Sesiuni de instruire pentru personalul OI Cercetare”, număr contract 3.1.039/26.07.2017. Proiectul este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa 3 – Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate ȋn sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI ȋn Romȃnia.
  • „Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada decembrie 2015 – decembrie 2017 pentru personalul Autorității Naționale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare implicat în gestionarea FESI”. Cod proiect: 3.1.027
  • Sprijin pentru eficientizarea îndeplinirii atribuţiilor OI Cercetare privind activitatea de evaluare a proiectelor primite in cadrul Axei prioritare 1 POC si activitatea de verificare administrativa  a cererilor de rambursare”. Numar contract: 2.1.014/16.06.2017
Modificat la: 2016-06-08 21:35:00