Calendar lansări apeluri AXA 1 POC

Data reactualizării: 17.09.2020

 

Axă prioritară/ Prioritate de investiţii/ Obiectiv specific/ Acţiune

2020

Data lansării apelului de proiecte (luna)

Data închiderii apelului de proiecte (luna)

Bugetul alocat apelului de proiecte

Total eligibil

din care UE (FEDR)

 

AP 1

 

 

Total

LDR

MDR

Total

LDR

MDR

1

PI la/OS1.1/Acţiune 1.1.1 Mari infrastructuri de CD/ Proiecte pt clustere de inovare

29 Ianuarie 2020

15 Septembrie 2020

Apel inchis

31.702.532

31.702.532

0

26.947.152,00

26.947.152,00

0,00

 
 
Modificat la: 2018-06-18 12:52:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021