Calendar lansări apeluri AXA 1 POC

Data reactualizării: 17.09.2020

 

Axă prioritară/ Prioritate de investiţii/ Obiectiv specific/ Acţiune

2020

Data lansării apelului de proiecte (luna)

Data închiderii apelului de proiecte (luna)

Bugetul alocat apelului de proiecte

Total eligibil

din care UE (FEDR)

 

AP 1

 

 

Total

LDR

MDR

Total

LDR

MDR

1

PI la/OS1.1/Acţiune 1.1.1 Mari infrastructuri de CD/ Proiecte pt clustere de inovare

29 Ianuarie 2020

15 Septembrie 2020

Apel inchis

31.702.532

31.702.532

0

26.947.152,00

26.947.152,00

0,00

 
 
Modificat la: 2018-06-18 12:52:00