Ghid unic competiții Axa 1

 

Ghidul solicitantului Unic secțiunile A-G

 

pdf Ordinul MEC nr.3205/29.01.2021 pentru modificarea perioadei maxime de implementare a proiectelor contractate în cadrul apelurilor A-G ale Ghidului unic. - 08.02.2021 10:27

 

pdf Ordinul MEC nr.3650/18.03.2020 privind modificarea si completarea Anexei 1 la Ordinul Ministerului Educației și Cercetarii Științifice nr.3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 a POC 2014-2020. - 24.03.2020 20:18

 

pdf Ordin MCI nr.459/01.08.2019 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr.3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 a POC 2014-2020 - 05.08.2019 12:42

 

 

pdf Ordin MCI nr.459/01.08.2019 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr.3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 a POC 2014-2020 - 05.08.2019 12:42

 

Ordinul MCI nr.433/17.07.2019 privind aprobarea Corrigenumului la Ghidul solicitantului pentru secțiunile A-G, Anexa 1 la Ordinul 3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 a POC 2014-2020 - 18.07.2019 11:20

 

Corrigendumul la Ghidul solicitantului Unic pentru secțiunile A-G  - 24.10.2016 17:18

Corrigendumul la Ghidul solicitantului Unic pentru secțiunile A-G  referitor la actualizare legislativa  privind salarizarea - 05.06.2018 17:44

Ordinul MCI nr. 748/05.09.2018 pentru modificarea duratei maxime de implementare a proiectelor in cadrul Sectiunilor C – 2015  si C – 2016 - 06.09.2018 10:51

Ordinul MCI nr. 749/05.09.2018 pentru modificarea duratei maxime de implementare a proiectelor in cadrul Sectiunilor D si G - 06.09.2018 10:51

Ordinul MCI nr.653/12.07.2018 pentru modificarea duratei maxime de implementare a proiectelor in cadrul Sectiunilor A si F - 12.07.2018 18:14

Nota explicativa ghid unic POC

Instructiune domeniu de specializare inteligenta

Nota pentru 10% cheltuieli CD (sectiunea D)

Metodologie privind cheltuielile de regie

Doua exemple orientative pentru sectiunea G pentru modalitatea de completare tabel 8.1 :

Exemplul 1    Exemplul 2

Nota sectiunile E si F: Cererile de finantare (versiunea RO si versiunea EN) se vor încarca într-un singur fisier PDF.

 

NEW: pdf Ordinul MCID nr.572/30.10.2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activitășilor de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)" - 03.11.2021 17:21

NEW: pdf Schema de ajutor de stat pentru CDI Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul Operaţional Competitivitate (POC) - 03.11.2021 17:21

 

 

pdf Ordinul MEC nr. 6360/23.11.2020 privind modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)" - 30.12.2020 14:23

pdf Schema de ajutor de stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC) - 30.12.2020 14:23

 

 

pdf Ordinul MCI nr. 455/31.07.2019 privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cerctare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)" - 04.09.2019 12:55

Schema de ajutor de stat pentru CDI

 

Modificat la: 2021-11-03 17:21:00