Ghid unic competiții Axa 1

 

Ghidul solicitantului Unic secțiunile A-G

 

 

pdf Ordinul MEC nr.20054/17.01.2023 pentru modificarea perioadei maxime de implementare a proiectelor contractate în cadrul apelurilor B, F, E și G ale Ghidului unic - 18.01.2023 11:00

 

 

pdf Ordinul MEC nr.3205/29.01.2021 pentru modificarea perioadei maxime de implementare a proiectelor contractate în cadrul apelurilor A-G ale Ghidului unic. - 08.02.2021 10:27

 

pdf Ordinul MEC nr.3650/18.03.2020 privind modificarea si completarea Anexei 1 la Ordinul Ministerului Educației și Cercetarii Științifice nr.3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 a POC 2014-2020. - 24.03.2020 20:18

 

pdf Ordin MCI nr.459/01.08.2019 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr.3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 a POC 2014-2020 - 05.08.2019 12:42

 

 

pdf Ordin MCI nr.459/01.08.2019 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr.3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 a POC 2014-2020 - 05.08.2019 12:42

 

Ordinul MCI nr.433/17.07.2019 privind aprobarea Corrigenumului la Ghidul solicitantului pentru secțiunile A-G, Anexa 1 la Ordinul 3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 a POC 2014-2020 - 18.07.2019 11:20

 

Corrigendumul la Ghidul solicitantului Unic pentru secțiunile A-G  - 24.10.2016 17:18

Corrigendumul la Ghidul solicitantului Unic pentru secțiunile A-G  referitor la actualizare legislativa  privind salarizarea - 05.06.2018 17:44

Ordinul MCI nr. 748/05.09.2018 pentru modificarea duratei maxime de implementare a proiectelor in cadrul Sectiunilor C – 2015  si C – 2016 - 06.09.2018 10:51

Ordinul MCI nr. 749/05.09.2018 pentru modificarea duratei maxime de implementare a proiectelor in cadrul Sectiunilor D si G - 06.09.2018 10:51

Ordinul MCI nr.653/12.07.2018 pentru modificarea duratei maxime de implementare a proiectelor in cadrul Sectiunilor A si F - 12.07.2018 18:14

Nota explicativa ghid unic POC

Instructiune domeniu de specializare inteligenta

Nota pentru 10% cheltuieli CD (sectiunea D)

Metodologie privind cheltuielile de regie

Doua exemple orientative pentru sectiunea G pentru modalitatea de completare tabel 8.1 :

Exemplul 1    Exemplul 2

Nota sectiunile E si F: Cererile de finantare (versiunea RO si versiunea EN) se vor încarca într-un singur fisier PDF.

 

 

NEW: pdfOrdin MCID nr 21981/22.12.2022 privind modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării Ştiinţifice nr. 3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul Operaţional Competitivitate (POC)” - 27.12.2022 17:22

 

 

pdfOrdin MCID nr 20302/24.03.2022 privind modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării Ştiinţifice nr. 3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul Operaţional Competitivitate (POC)”. - 11.04.2021 11:20

 

pdfOrdinul nr. 20367/01.04.2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „Parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe” prin Programul Operațional Competitivitate (POC), axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și Inovare (CDI) în srpijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor” în cadrul acțiunii 1.2.3 „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe” - 14.04.2022 18:45

 

pdf Ordin comun MCID - MIPE nr. 20300/23.03.2022 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor și spinoff-urilor inovatoare” în cadrul acțiunii 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere” - 01.02.2022 18:30

 

pdf Ordinul comun MCID - MIPE nr. 836/23.12.2021 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor și spin-off-urilor inovatoare în cadrul acțiunii 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere" - 29.12.2021 12:45

 

pdf Ordinul MCID nr.572/30.10.2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activitășilor de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)" - 03.11.2021 17:21

pdf Schema de ajutor de stat pentru CDI Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul Operaţional Competitivitate (POC) - 03.11.2021 17:21

 

 

pdf Ordinul MEC nr. 6360/23.11.2020 privind modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)" - 30.12.2020 14:23

pdf Schema de ajutor de stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC) - 30.12.2020 14:23

 

 

pdf Ordinul MCI nr. 455/31.07.2019 privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cerctare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)" - 04.09.2019 12:55

Schema de ajutor de stat pentru CDI

 

Modificat la: 2022-12-27 17:22:00