Acţiunea 1.1.2 Dezvoltarea unor reţele de centre CD

Proiecte de tip Cloud şi infrastructuri masive de date

 

NEW: Rezultatele finale privind selecția proiectelor propuse pentru finanțare aferente apelurilor – POC 397 și POC 398, tip de proiect: Proiecte de tip cloud și de infrastructuri masive de date - 20.03.2020 11:42

 

S-au afișat rezultatele preliminare aferente etapei de evaluare tehnico financiară pentru proiectele depuse pe Acțiunea: 1.1.2, tip de proiect: Proiecte de tip cloud și de infrastructuri masive de date - 29.10.2019 09:54

 

Ordinul MFE nr. 1287/12.07.2019 pentru modificarea și completarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, Tip proiect: Proiecte de tip CLOUD și de infrastructuri masive de date - 15.07.2018 16:03

 

A fost prelungit termenul de depunere a proiectelor pentru competitia „Proiecte de tip CLOUD și de infrastructuri masive de date” - Actiunea 1.1.2. Dezvoltarea unor retele si centre de CD - 12.07.2018 10:21

 

A fost lansată competiția pentru „Proiecte de tip CLOUD și de infrastructuri masive de date”, din cadrul Axei 1 a Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020. Perioada depunerii propunerilor de proiecte în platforma electronică MySMIS: 14.05.2018 - 12.07.2018. - 11.05.2018 15:17

Ghidul solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor) - varianta editabilă. - 11.05.2018 15:17

 

A fost lansat în consultare publică în perioada 23 noiembrie - 10 ianuarie 2018 Ghidul Solicitantului pentru Proiecte de tip Cloud şi de infrastructuri masive de date Acţiunea 1.1.2 Axa 1 din POC - 23.11.2017 14:46

Ghidul Solicitantului pentru "Proiecte de tip Cloud şi de infrastructuri masive de date" (consultare publică) - 23.11.2017 14:46

Proiecte pentru dezvoltarea RoEduNet

 

NEW: A fost aprobat Ordinul MFE nr.2500/02.12.2019 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, tip de proiect: Dezvoltarea RoEduNet - 03.12.2019 17:38

 pdf  Ordin MFE nr.2500/02.12.2019 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, tip de proiect: Dezvoltarea RoEduNet, aprobat prin Ordinul MFE nr.485/26.01.2018. - 03.12.2019 17:38

 

Anunț cu privire la redeschiderea apelului necompetitiv aferent proiectului pentru continuarea dezvoltării RoEduNet. - 18.07.2018 16:09

A fost deschis apelul aferent tipului de proiect pentru continuarea dezvoltării RoEduNet - 05.02.2018 13:32

Prin Ordinul MDRAPFE nr. 485 din 26.01.2018 s-a aprobat Ghidul solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor) pentru tipul de proiecte "Dezvoltarea RoEduNet" din cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 - Axa1 - 26.01.2018 16:41

A fost lansat în consultare publică, în perioada 23 noiembrie - 8 decembrie 2017, Ghidul Solicitantului pentru "Dezvoltarea RoEduNet" Acţiunea 1.1.2 Axa 1 din POC - 23.11.2017 15:01

Ghidul Solicitantului pentru tipul de proiect "Dezvoltarea RoEduNet" (consultare publică) - 23.11.2017 15:01

Proiect pentru asigurarea accesului la literatura internatională ştiintifică de cercetare

 

Decizia nr.9281/06.07.2016 privind aprobarea Ghidului Solicitantului - condiţii specifice şi lansarea apelului POC-A.1-A.1.1.2-I-2016

Ghidul solicitantului - POC-A.1-A.1.1.2-I-2016

  • A fost modificat termenul de depunere pentru ANELIS PLUS, noua dată fiind 15 august 2016:

Decizia nr.9297/22.07.2016 privind modificarea termenului de depunere pentru ANELISPLUS cu 15 august 2016

 

  • A fost modificat termenul de depunere pentru ANELIS PLUS, noua dată fiind 30 septembrie 2016.

Rezultate preliminare competiţie POC-A.1-A.1.1.2-I-2016  - 20.12.2016 09:14

 

Lista finală a proiectelor selectate pentru finanţare în cadrul competiţiei POC-A1-A1.1.2-I-2016. - 22.12.2016 11:10


 

Modificat la: 2019-07-15 16:03:00