Au fost publicate rezultatele finale pentru competiția ECSEL JU, apel deschis ECSEL JU - ECSEL Call 2016-1 și 2016-2

ECSEL JU este stabilită în sensul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind "Componente electronice și sisteme pentru poziția de lider european" pentru o perioadă de până la 31 decembrie 2024.

ECSEL JU este o inițiativa tehnologică  comună „Componente și sisteme electronice pentru poziția de lider a Europei”, reprezintă un organism însărcinat cu punerea în aplicare a unui parteneriat public- privat, astfel cum prevede articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Obiectivele întreprinderii comune ECSEL JU sunt următoarele:

 • Punerea în aplicare a parteneriatului public-privat în componente și sisteme electronice;
 • Reducerea decalajului dintre cercetare și exploatare;
 • Alinierea strategiilor europene pentru a spori investițiile naționale și europene și
 • Construirea unui ecosistem avansat.

România reprezentată de Universitatea Politehnica din București, Centrul pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologie (CSSNT-UPB) a câștigat un proiect în cadrul apelului 2016-2, proiectul este de tip ”acțiune de inovare”.

Finanțarea proiectului R3-PoweUP va fi asigurată prin Program Operațional Competitivitate Axa 1, Acțiunea 1.1.3 – Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale.

Rezultatele sunt disponibile accesând linkul de mai jos:

http://www.ecsel-ju.eu/web/documents/PAB_Decisions.php

Modificat la: 2016-11-23 10:12:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021