Au fost publicate rezultatele finale pentru competiția ECSEL JU, apel deschis ECSEL JU - ECSEL Call 2016-1 și 2016-2

ECSEL JU este stabilită în sensul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind "Componente electronice și sisteme pentru poziția de lider european" pentru o perioadă de până la 31 decembrie 2024.

ECSEL JU este o inițiativa tehnologică  comună „Componente și sisteme electronice pentru poziția de lider a Europei”, reprezintă un organism însărcinat cu punerea în aplicare a unui parteneriat public- privat, astfel cum prevede articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Obiectivele întreprinderii comune ECSEL JU sunt următoarele:

  • Punerea în aplicare a parteneriatului public-privat în componente și sisteme electronice;
  • Reducerea decalajului dintre cercetare și exploatare;
  • Alinierea strategiilor europene pentru a spori investițiile naționale și europene și
  • Construirea unui ecosistem avansat.

România reprezentată de Universitatea Politehnica din București, Centrul pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologie (CSSNT-UPB) a câștigat un proiect în cadrul apelului 2016-2, proiectul este de tip ”acțiune de inovare”.

Finanțarea proiectului R3-PoweUP va fi asigurată prin Program Operațional Competitivitate Axa 1, Acțiunea 1.1.3 – Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale.

Rezultatele sunt disponibile accesând linkul de mai jos:

http://www.ecsel-ju.eu/web/documents/PAB_Decisions.php

Modificat la: 2016-11-23 10:12:00