Instrucţiuni pentru beneficiari

 

 

 

 • pdfInstrucțiunea nr.68/02.11.2023 privind unele condiții specifice pentru Beneficiarii Axei Prioritare 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închiderea a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020; - 06.11.2023 17:00

 

 

 

 • pdfInstrucțiunea nr.66/20.09.2023 privind verificarea posibilelor conflicte de interese în cazul achizițiilor din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Competitivitate (POC); - 26.09.2023 16:00

 

 

 

 • pdfInstrucțiunea nr.50/28.06.2022 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la aplicarea unor prevederi ale Ordonanței de urgența nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în cadrul operațiunilor din Axele 1 și 2 ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020; - 04.07.2022 15:00

 

 

 • pdfInstrucțiunea nr.49/28.06.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea actelor adiționale la contractele de achiziție prevăzute în Ordonanță de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în cadrul operațiunilor din Axele 1 și 2 ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020; - 04.07.2022 15:00

 

 

 • pdfMetodologie privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 - versiunea noiembrie 2021; - 14.04.2022 09:00

 

 

 

 

 • pdf Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC; - 25.05.2021 13:11

 

 

 

 

 • Centrul Comun de Cercetare (JRC) a publicat pdfghidul pentru orientări practice în domeniul ajutoarelor de stat, adresat, în principal, organizațiilor de cercetare care primesc finanțare publică. Acest document își propune să explice aplicarea corectă a regulilor de ajutor de stat în CDI, ale UE, prin adresarea limitărilor aplicabile. - 09.02.2021 12:59

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.39/13.05.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POC 2014-2020, în contextul aprobării OUG 52/2020 pentru modificarea art.29^3 alin. (2) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19; - 19.05.2020 20:10

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.38/13.05.2020 privind utilizarea sistemului informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 pentru contractele de finanțare implementate în cadrul Programului Operațional Competitivitate; - 19.05.2020 20:10

 

 

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.36/20.03.2020 privind prorogarea termenelor de transmitere a documentelor în etapa de contractare a proiectelor finanțate prin POC pe perioada stării de urgență; - 24.03.2020 20:11

 

 

 • pdf Notă nr.23195/17.03.2020 privind posibilitatea suspendării implementării proiectelor din cadrul Programului Operațional Competitivitate; - 24.03.2020 20:11

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.35/31.01.2020 privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare/plată/prefinanțare și a rapoartelor de progres prin aplicația informatică MySMIS2014 - modulul Implementare; - 11.02.2020 09:31

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.34/13.01.2020 privind verificarea contractelor subsidiare aferente proiectelor de tip G din punct de vedere al încadrării în categoria IMM-urilor, în vederea stabilirii intensității valorii ajutorului de stat acordat; - 04.02.2020 13:03

 

 

 • pdf Corrigendum nr.92158/21.11.2019 privind Instrucțiunea 18/17.04.2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/CO25 și raportare în MySMIS; - 22.11.2019 15:15

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.33/25.10.2019 privind decontarea consturilor salariale în cadrul Programului Operațional Competitivitate și Metodologia nr.66957/30.08.2019 de verificare privind dubla contabilizare a cheltuielilor salariale solicitae la rambursare în cadrul proiectelor implementate prin Programul Operațional Competitivitate; - 29.10.2019 12:58

 

 

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.32/14.10.2019 privind modificarea prevederilor specifice ale contractului de finanțare prin introducerea aprobării prin notificare a contractelor subsidiare pentru proiectele de tip G tripartite; - 15.10.2019 16:37

 

 

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.31/30.09.2019 pentru completarea Instrucțiunii nr.13/02.04.2019 privind modul de calcul și raportare a valorii indicatorului CO27 "Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D" de către beneficiarii POC Axa 1; - 01.10.2019 12:07

 

 

 

 

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.26-completare/03.09.2019 pentru completarea instrucțiunii nr.26/14.08.2019 privind introducerea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/rezultat distinct pe tipuri de regiuni, pentru proiectele cu mai multe locații de implementare sau pro-rata, aflate în implementare/evaluare din cadrul POC 2014-2020; - 03.09.2019 16:28

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.25-completare/03.09.2019 pentru completarea instrucțiunii nr.25/26.07.2019 privind raportarea Indicatorului C027 "Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D" de către beneficiarii POC Axa 1; - 03.09.2019 16:25

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.26/14.08.2019 rev.2 pentru completarea Instrucțiunii nr.17/15.04.2019 privind introducerea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/rezultat distinct pe tipuri de regiuni, pentru proiectele cu mai multe locații de implementare sau pro-rata, aflate în implementare/evaluare din cadrul POC 2014-2020; - 18.08.2019 16:05

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.25/26.07.2019 pentru completarea Instrucțiunii nr.13/02.04.2019 privind modul de calcul pentru indicatorul CO27 -"Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D" pentru proiectele aflate în implementare/evaluare în cadrul Axei Prioritare 1 din cadrul POC 2014-2020; - 08.08.2019 17:22

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.23/22.07.2019 privind justificarea încadrării valorii categoriilor de cheltuieli din bugetul solicitantului în plafoanele stabilite în Ghidurile solicitantului aferente AP 1 POC; - 06.08.2019 12:57

 

 

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.24/23.07.2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor medicale, concediilor de odihnă, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POC; - 23.07.2019 18:16

 

 

 • pdf Instructiunea nr.21/17.07.2019 pentru completarea Instrucțiunii nr.18/17.04.2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/CO25; - 18.07.2019 16:36

 

 

 

 

 

 

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.17/15.04.2019 privind introducerea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/rezultat distinct pe tipuri de regiuni, mai  dezvoltate sau mai puţin dezvoltate, pentru contractele de finanţare din cadrul Programului Operational Competitivitate; - 18.04.2019 11:51

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.15/11.04.2019 privind modul de raportare a valorilor indicatorilor de realizare pentru contractele de finanţare din cadrul Axei Prioritare 1 - POC; - 18.04.2019 11:34

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.13/02.04.2019 privind modul de calcul și raportare a valorii indicatorului CO27 "Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiectele de inovare sau de C&D" de către beneficiarii POC Axa 1; - 03.04.2019 11:04

 

 

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.3890/10.08.2018 privind implementarea contractelor de finanțare din cadrul Axei 1, Acțiunea 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de cunoștințe; - 13.08.2018 10:20

 

 

 • pdf Instrucțiunea nr.5/10.05.2018 privind conținutul dosarului achiziției și a documentelor aferente transmise de către beneficiarii Programului Operațional Competitivitate; - 04.06.2018 14:12
 • pdf Instrucțiunea nr.6/10.05.2018 privind transmiterea de către beneficiari a dosarului cererilor de rambursare, cererilor de plată și cererilor de rambursare aferente cererilor de plată; - 04.06.2018 14:12

 

 

 • Notă referitoare la proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POC 672/1/3, denumire apel POC – A1 – A1.2.1 – C – 2016, etapa III de evaluare – Cintracte de închiriere pentru locația de implementare a proiectelor; - 02.04.2018 12:22
 • Notă referitoare la proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POC 672/1/3, denumire apel POC – A1 – A1.2.1 – C – 2016, etapa III de evaluare – Contracte de muncă pentru directorul de proiect; - 02.04.2018 12:22

 

 

 • Metodologia (Definiții și mod de calcul) privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014-2020; - 16.03.2018 12:22

 

 

 

 

 • Nota nr.6377/26.02.2018 de actualizare a Notei nr.6377/23.02.3018; - 26.02.2018 17:39
 • Nota nr.6377/23.02.2018 privind aplicarea plafoanelor salariale ale proiectelor aflate in derulare ale Ghidului unic Sectiunile A-G - 26.02.2018 15:01

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificat la: 2023-11-06 17:00:00