S-au afişat rezultatele preliminare privind proiectele selectate pentru finanţare în cadrul POC Axa1, Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD, Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități (proiecte fazate)

 

POC Axa1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

Prioritatea de investiții 1a: Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european

Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD

Apel POC/67/1/1/Mari infrastructuri de CD

Tip de proiect - Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități (proiecte fazate)

 

Nr.crt

Nr. inregistrare My SMIS 2014

Denumire aplicant

Director de proiect

Titlu proiect

Tip proiect

Rezultatul verificării formale

Rezultatul verificării eligibilității

1.

Publicat: 17.03.2017 16:11

107124

ACADEMIA DE ȘTIINTE MEDICALE

Radu Deac

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE DE CERCETARE DEZVOLTARE SI CREAREA DE NOI INFRASTRUCTURI

 Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități (proiecte fazate)

ADMIS

ADMIS

2.

Publicat: 24.03.2017 15:47

106343 Universitatea de Vest din Timişoara Negru Viorel Institutul de Cercetări Avansate de Mediu - ICAM Proiect de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi (proiecte fazate) RESPINS RESPINS

 

 

Procesul de verificare și evaluare a constat în parcurgerea etapei de verificare formală și a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului.

 

Contestaţiile se depun sau se transmit la Organismul Intermediar pentru Cercetare in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor evaluării. Contestațiile  vor fi analizate de Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor. Comisia de rezolvare a contestaţiilor va analiza şi va răspunde în scris la aspectele semnalate în contestaţie.

 

Contestaţiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedură pe care solicitantul le consideră neconforme cu precizările din „Apel” şi din „Ghidul Solicitantului” privind metodologia de evaluare şi selecţie a proiectelor. Contestaţiile vor fi semnate de către directorul de proiect şi reprezentantul legal al instituţiei.

Modificat la: 2017-03-24 15:47:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021