Strategia de comunicare pentru instrumentele structurale 2014-2020

În scopul asigurarii unei identitaţi vizuale armonioase şi pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România (manualul) şi regulile specifice stabilite de fiecare Autoritate de Management se aplică programelor operaţionale şi proiectelor finanţate din Instrumente Structurale. Atunci când este cazul, Autoritaţile de Management pentru Programele Operaţionale pot stabili reguli detaliate, fara a le încalca pe cele din acest manual.
 
Având în vedere specificitatea programelor din cadrul Obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana, reprezentată în special prin parteneriate multilaterale, prevederile manualelor de identitate proprii acestor programe vor prevala prevederilor acestui manual.
 
Elementele de identitate vizuală ale Uniunii Europene şi ale Instrumentelor Structurale în România trebuie folosite de către:
 
1. Autoritaţile de Management şi Organismele Intermediare responsabile de implementarea Programelor Operaţionale finanţate din Instrumentele Structurale;
2.  Beneficiarii finanţarilor nerambursabile din Instrumente Structurale.
 
Prevederile manualului vor fi parte integranta a contractelor de finanţare încheiate în cadrul programelor finanţate de Uniunea Europeana între Autoritaţile de Management/Organismele Intermediare şi beneficiari. Autoritaţile de Management, Organismele Intermediare şi beneficiarii trebuie sa prevada resursele bugetare pentru activitaţile şi materialele de informare şi comunicare.
 
Acest manual cuprinde: 
  • elementele care trebuie folosite, inclusiv exemple grafice;
  • regulile de utilizare;
  • exceptiile de la aceste reguli.
Prin aplicarea prevederilor manualului nu este limitata abordarea creativa a conceptelor de materiale de informare şi comunicare.
 
Atractivitatea, memorabilitatea, claritatea şi coerenţa conţinutului, acolo unde este cazul, vor contribui la mai buna receptare de catre public, potenţiali beneficiari, beneficiari.
 
 

pdfManual de identitate vizuală (varianta revizuită 2018) - 08.02.2018 15:59

pdfManual de identitate vizuală (varianta inițială)

 

zipFormate (varianta revizuită 2018) - 13.03.2018 13:45

zipSigle (varianta revizuită 2018) - 13.03.2018 13:45

 

pdfOrdin privind aprobarea Manualului de Identitate vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020

Modificat la: 2015-04-19 12:17:00