S-au aprobat Procedurile operaţionale OI Cercetare necesare implementării POC 2014-2020 Axa 1

 

Programare

 

pdfProcedura operaţională "Elaborarea ghidurilor solicitantului, a schemelor de ajutor de stat/de minimis şi lansarea cererilor de propuneri de proiecte", Cod: POC.OIC.EGS, Ediţia II, Revizia 0, POC 2014-2020 Axa1 - 24.04.2017 16:03

 

 

Implementare

 

pdfProcedura operaţională Evaluarea şi selecţia proiectelor, Cod: IMP-ESP-02, Ediţia II, Revizia 0, POC 2014-2020 Axa1 - 28.04.2017 16:03

pdfProcedura operaţională Contractare, Cod: IMP-CO-03, Ediţia II, Revizia 0, POC 2014-2020 Axa1 - 10.04.2017 16:20

 

 

Management financiar şi control

 

pdfProcedura operaţională de verificare administrativă şi aprobare cheltuieli, Cod: P.O.VA.AC.OI, Ediţia III, Revizia 0, POC 2014-2020 Axa1 - 05.04.2017 16:09

pdfProcedura operaţională verificarea achiziţiilor, a conflictului de interese şi a incidenţei indicatorilor de fraudă, Cod: P.O.VA.CI.IF.OIC, Ediţia I, Revizia 0, POC 2014-2020 Axa1 - 26.04.2017 16:29

pdfProcedura operaţională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă, Cod: P.O.VP.SN, Ediţia I, Revizia 0, POC 2014-2020 Axa1 - 28.04.2017 16:23

pdfProcedura operaţională privind managementul neregulilor, Cod: P.O.OIC.MN-10, Ediţia III, Revizia 0,  POC 2014-2020 Axa1 - 27.04.2017 16:17

pdfProcedura operaţională gestionarea riscurilor la nivelul sistemului Axa 1 din POC, Cod: PO.GR.OIC, Ediţia I, Revizia 0, POC 2014-2020 Axa1 - 24.04.2017 16:14

pdfProcedura operaţională evaluarea riscurilor de fraudă la nivelul OI Cercetare, Cod: PO.OI ER-11, Ediţia I, Revizia 0, POC 2014-2020 Axa1 - 27.04.2017 16:21

 

 

Monitorizare

 

pdfProcedura operaţională Monitorizare, Cod: POC.OIC.MO.Pr, Ediţia II, Revizia 0, POC 2014-2020 Axa1 - 24.04.2017 16:10

Modificat la: 2017-04-28 16:39:00