Finanțări prin POAT 2014-2020

 

 

 • Proiecte de sprijin finanţate prin POAT 2014-2020
  • “Sprijin pentru eficientizarea îndeplinirii atribuţiilor OI Cercetare în im-plementarea Axei prioritare 1 POC”, Cod proiect: 2.1.122 /Cod SMIS2014+: 134234. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, Axa prioritară 2 „Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI.
  • “Sprijin pentru OI Cercetare în derularea proiectelor finanţate din POAT 2014-2020”, Cod proiect: 1.1.094 /Cod MySMIS2014: 128089. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, Axa prioritară 2 „Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI.
  • “Sprijin logistic pentru OI Cercetare”, Cod proiect: 2.1.092 /Cod MySMIS2014: 128088. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, Axa prioritară 2 „Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI.
  • “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect: 2.1.093 /Cod MySMIS2014: 128087. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, Axa prioritară 2 „Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI.
  • “Servicii suport de natură legală pentru buna gestionare a activităților din cadrul OI Cercetare”, Cod proiect: 2.1.083 /Cod SMIS2014+: 122800. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, Axa prioritară 2 „Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI.
  • “Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI(II)”, Cod proiect: 3.1.073/Cod SMIS 119810. Proiectul este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România”, Obiectivul specific 3.1.Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI.
  • “Sprijin logistic pentru activitatea OI Cercetare”, contract de finanțare 2.1.046/27.07.2018. Proiectul este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, Axa Prioritara 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea si controlul FESI in Romania.
  • “Sesiuni de instruire pentru personalul OI Cercetare”, număr contract 3.1.039/26.07.2017. Proiectul este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa 3 – Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate ȋn sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI ȋn Romȃnia.
  • „Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada decembrie 2015 – decembrie 2017 pentru personalul Autorității Naționale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare implicat în gestionarea FESI”. Cod proiect: 3.1.027
  • Sprijin pentru eficientizarea îndeplinirii atribuţiilor OI Cercetare privind activitatea de evaluare a proiectelor primite in cadrul Axei prioritare 1 POC si activitatea de verificare administrativa  a cererilor de rambursare”. Numar contract: 2.1.014/16.06.2017
  • Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI(III)”. Cod proiect: 3.1.159
Modificat la: 2021-05-10 14:32:00