Acțiuni întreprinse pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante 1.2 în domeniul cercetării dezvoltării și inovării privind realizarea foii de parcurs (Roadmap) pentru infrastructurile de cercetare din Romania

 

S-a finalizat procesul de analiză și prioritizare a propunerilor fișelor de proiecte pentru  infrastructuri de cercetare depuse de instituțiile de cercetare.

 

Activitățile de analiză și prioritizare s-au desfășurat  pe cele 7 domenii tematice ale Strategiei Naționale de CDI( SNCDI) - corelate cu domeniile infrastructurilor din Roadmap-ul  ESFRI.

 

1. Energie, mediu si schimbari climatice

2. Bioeconomie,

3. Eco-nano-tehnologii  si materiale avansate,

4. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate,

5. Sanatate

6. Patrimoniu social si cultural

7. Tehnologii noi si emergente,

 

În acest proces au fost analizate și prioritizate un număr de 76 propuneri  cu sprijinul a 84 de experți științifici.

 

Această activitate s-a finalizat cu 7 rapoarte sintetice privind analiza și prioritizarea propunerilor depuse, în conformitate cu  Metodologia de elaborare a foii de parcurs a infrastructurilor de CDI, aprobată de CRIC și afișată pe site-ul  research.ro.

 

Aceste rapoarte s-au înaintat la CRIC (Comitetului Român pentru Infrastructuri de Cercetare) în vederea analizei  și  întocmirii Raportului final care se va concretiza cu Foaia de parcurs a infrastructurilor de CDI din România, document strategic care va fi asumat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Ordin de Ministru.

Modificat la: 2017-09-21 17:56:00