Stadiul implementării Axei 1 POC, coordonată de Organismul Intermediar Cercetare (OI Cercetare) din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării (MCI)

 

Axa 1 POC are la acest moment un potențial important de absorbție a FESI deoarece are 189 proiecte contractate în derulare, cu un buget contractat reprezentând peste 60% din bugetul alocat Axei 1.

 

Organismul Intermediar pentru Cercetare (OIC) pregătește pentru lansare 3 noi apeluri:

  • Acţiunea 1.2.1 "Proiectul tehnologic inovativ";
  • Acţiunea 1.1.2. "Proiect pentru dezvoltarea RoEduNet";
  • Acţiunea 1.1.2. "Proiecte de tip cloud".

 

Sunt în curs de contractare proiectele de pe listele de rezervă de la acțiunile:

  • Acţiunea 1.1.1 - Investiții pentru departamente de CD ale întreprinderilor, și
  • Acţiunea 1.2.3 - Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

și de asemenea sunt în curs de contractare proiectele de start-up și spin-off-uri inovative - etapa 2 de evaluare.

 

Toate proiectele înregistrate și contractate în perioada 2015-2016 au cererile de finanțare înregistrate în MySMIS, iar o parte din contractele semnate sunt în curs de a fi introduse în MySMIS în regim reconstitutiv.

 

Modificat la: 2017-10-11 16:56:00