Anunţ referitor la derularea în sistemul electronic MYSMIS a procesului de evaluare (etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii) pentru proiectele depuse în cadrul POC-A.1-A.1.2.1-C-2016 - Întreprinderi inovatoare..

 

În procesul de evaluare (etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii) se realizează verificarea solicitanţilor privind încadrarea în plafonul stabilit  pentru ajutoarele de minimis, conform instrucţiunii emisă de Autoritatea de Management nr. 43311/21.07.2017.

 

Modificat la: 2017-11-09 11:21:00