A fost aprobat Raportul final privind infrastructurile de cercetare din România prin Ordinul ministrului nr.624/03.10.2017

 

 
 
Acest Raport a fost transmis Comisiei Europene în vederea îndeplinirii condiţionalităţii ex ante 1.2. Infrastructuri de cercetare şi inovare prevăzute în Axa 1 din POC ( în conf. cu Regulamentul 1303/2013, Anexa XI).
 
Modificat la: 2017-11-22 17:58:00