A fost lansat în consultare publică în perioada 23 noiembrie - 8 decembrie 2017 Ghidul Solicitantului pentru "Dezvoltarea RoEduNet" Acţiunea 1.1.2 Axa 1 din POC

 

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 08 decembrie 2017 ora 17:00 la adresa de email: structurale@research.gov.ro

 

Ghidul solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor) - Tip proiect: Proiect pentru dezvoltarea RoEduNet

 

Modificat la: 2017-11-23 15:27:00