Anunț privind selectarea experților evaluatori independenți ce vor asigura evaluarea tehnică și financiară a proiectelor depuse la competițiile Programului Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1

 

MCI DGOI Cercetare, în cadrul proiectului POAT nr. 2.1.014/16.06.2017, va angaja prin contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial de muncă experți evaluatori independenți ce vor asigura evaluarea tehnică și financiară a proiectelor depuse la competițiile Programului Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1, Cercetare Dezvoltare Tehnologică și Inovare în sprijinul Competitivității Economice și Dezvoltării Afacerilor.

 

Procesul de selecție al experților evaluatori se desfășoară în patru faze, după următoarele criterii :

 

Faza I - înregistrare în Brainmap (Baza de date cu experți evaluatori https://www.brainmap.ro/ );

 

Faza II - stabilirea listelor de evaluatori (conform Ordinului  Ministrului Cercetării şi Inovării cu nr. 625/03.10.2017 Privind aprobarea metodologiei de selecţie şi alocare experţi evaluatori independenți pentru evaluarea proiectelor depuse la competiţiile Programului Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1- Cercetare Dezvoltare Tehnologică și Inovare în sprijinul Competitivității Economice și Dezvoltării Afacerilor.);

 

Faza III -  transmiterea solicitării de disponibilitate către experții evaluatori;

 

Faza IV- alocarea automată a experților evaluatori în cadrul panelurilor;

Modificat la: 2018-01-10 15:20:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021