Anunț privind selectarea experților evaluatori independenți ce vor asigura evaluarea tehnică și financiară a proiectelor depuse la competițiile Programului Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1

 

MCI DGOI Cercetare, în cadrul proiectului POAT nr. 2.1.014/16.06.2017, va angaja prin contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial de muncă experți evaluatori independenți ce vor asigura evaluarea tehnică și financiară a proiectelor depuse la competițiile Programului Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1, Cercetare Dezvoltare Tehnologică și Inovare în sprijinul Competitivității Economice și Dezvoltării Afacerilor.

 

Procesul de selecție al experților evaluatori se desfășoară în patru faze, după următoarele criterii :

 

Faza I - înregistrare în Brainmap (Baza de date cu experți evaluatori https://www.brainmap.ro/ );

 

Faza II - stabilirea listelor de evaluatori (conform Ordinului  Ministrului Cercetării şi Inovării cu nr. 625/03.10.2017 Privind aprobarea metodologiei de selecţie şi alocare experţi evaluatori independenți pentru evaluarea proiectelor depuse la competiţiile Programului Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1- Cercetare Dezvoltare Tehnologică și Inovare în sprijinul Competitivității Economice și Dezvoltării Afacerilor.);

 

Faza III -  transmiterea solicitării de disponibilitate către experții evaluatori;

 

Faza IV- alocarea automată a experților evaluatori în cadrul panelurilor;

Modificat la: 2018-01-10 15:20:00