S-a aprobat Ghidul solicitantului condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru tipul de proiecte "Dezvoltarea RoEduNet" din cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 - Axa1

 

 

Prin Ordinul MDRAPFE nr. 485 din 26.01.2018 s-a aprobat Ghidul solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor), pentru Tipul de proiect: Dezvoltarea RoEduNet, Actiunea 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale pentru Axa prioritara 1 din POC.

Modificat la: 2018-01-26 16:41:00