A fost deschis apelul aferent tipului de proiect pentru continuarea dezvoltării RoEduNet

 

În data de 05.02.2018, ora 09.00 a fost deschis oficial în platforma electronică MySMIS, apelul pentru depunerea proiectului pentru continuarea dezvoltării RoEduNet. Acest apel este necompetitiv și are termenul de depunere 21.03.2018, ora 23.59.

 


În cadrul acestui apel, se va finanţa un proiect pentru continuarea dezvoltării RoEduNet. Această acțiune va contribui la creșterea gradului de conectare a cercetătorilor români pe plan național și internațional și va contribui în același timp la dezvoltarea infrastructurii specializate, pentru a sprijini proiectele mari și complexe de cercetare.

 


Prezentul apel de proiecte, aferent Axei Prioritare 1 a Programului Operațional Competitivitate, are un buget alocat de 27.152.000 lei (contribuția UE şi contribuția națională).

Modificat la: 2018-02-05 13:46:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021