S-a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD - Tip de proiect: "Proiecte pentru clustere de inovare"

 

Ministerul Cercetării și Inovării - Organismul Intermediar pentru Cercetare, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD - Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare, Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

 

Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Cercetare din Ministerul Cercetării și Inovării, la secţiunea aferentă Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD din tab-ul Competitii și pe site-ul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate, secţiunea Implementare program.

 

Perioada de consultare publică este de 30 zile, începând cu data de 26.04.2018 până la data de 26.05.2018. În această perioadă se aşteaptă observații şi sugestii privind modificările aduse Ghidului.

 

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise la adresa de mail: structurale@research.gov.ro.

Modificat la: 2018-04-27 11:34:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021