A fost lansată competiția pentru „Proiecte de tip CLOUD și de infrastructuri masive de date”, din cadrul Axei 1 a Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Prin Ordinul MFE nr. 361 din 03.05.2018, a fost aprobat Ghidul Solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor), pentru Proiecte de tip CLOUD și de infrastructuri masive de date, aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale - Axa prioritara 1 din POC.

 

Depunerea propunerilor de proiecte se va realiza în platforma electronică MySMIS, începând cu data de: 14.05.2018 ora 09:00, termenul limită de depunere fiind 12.07.2018.

 

Dezvoltarea unor infrastructuri masive de date, care să suporte colectarea masivă de date, partajarea și folosirea acestora în diverse contexte de exploatare, reprezintă un domeniu de interes pentru actualitate. Una dintre direcțiile de exploatare a mediilor de tip CLOUD constă în oferirea suportului pentru stocarea unor volume mari de date, provenind din medii eterogene și colectate într-un ritm alert, respectiv oferirea suportului pentru rularea de algoritmi pentru procesarea și extragerea unor informații din aceste date colectate. Astfel, este cazul unor fenomene precum Big Data sau suport, oferit de astfel de infrastructuri, pentru servicii și aplicații de tip internetul obiectelor/smart cities/cyber physical systems.

Modificat la: 2018-05-11 15:17:00