Axa 1 POC - Anunţ pentru experţi evaluatori

 

Ministerul Cercetării și  Inovării  prin Direcția  Generală  Organism Intermediar pentru Cercetare - Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI), organizează procesul de evaluare ştiinţifică și tehnică pentru proiectele depuse pe următoarele apeluri:

 

  • POC/62/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele economice care prezinta potențial de crestere- SECTIUNEA C
  • POC/77/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale- RO-EIT
  • POC/78/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale- ESFRI-ERIC
  • POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale- CENTRE SUPORT
  • POC/81/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale- CATEDRE

 

Detalii privind competițiile sunt regăsite in Ghidul Solicitantului, disponibil la adresele:

 

În acest sens, vă rugăm să aveți amabilitatea să vă exprimați disponibilitatea de a participa la acest proces de evaluare în calitate de expert evaluator științific/tehnic/economico-financiar. Evaluarea se va desfășura în două faze: individual și panel.

 

Având în vedere complexitatea evaluării și urmând modele vest-europene vă adresăm invitația să binevoiți a sprijini sesiunea de evaluare tehnico-financiară a propunerilor de  proiect depuse la apelurile sus menționate, în regim pro bono.

 

Bunăvoința dumneavoastră ar duce la deblocarea procesului de evaluare în 2018, și la satisfacția aplicanților de a beneficia în timp cât mai scurt de finanțarea proiectelor depuse.

 

Pentru a confirma/infirma disponibilitatea dvs. vă rugăm să transmiteți un email, la adresa: evaluare.axa1poc@research.gov.ro, până la data de 30 mai 2018, orele 17,30, Ora României.

Modificat la: 2018-05-24 11:59:00