Anunț privind suspendarea apelului de proiecte pentru Întreprinderi inovatoare de tip Start-up și Spin-off

 

Ministerul Cercetării și Inovării - Organismul Intermediar pentru Cercetare și Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță suspendarea în cadrul platformei electronice MySMIS a apelului de  proiecte pentru Întreprinderi inovatoare de tip Start-up și Spin-off, aferent Acțiunii 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare.

 

Apelul va rămâne suspendat până la contractarea proiectelor depuse, selectate la finanțare, urmând a se relansa în cazul în care după această etapă vor mai rămâne resurse bugetare disponibile.

 

Ordinul MCI nr. 633 / 28.06.2018.

Modificat la: 2018-07-04 09:35:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021