Anunț privind suspendarea apelului de proiecte pentru Întreprinderi inovatoare de tip Start-up și Spin-off

 

Ministerul Cercetării și Inovării - Organismul Intermediar pentru Cercetare și Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță suspendarea în cadrul platformei electronice MySMIS a apelului de  proiecte pentru Întreprinderi inovatoare de tip Start-up și Spin-off, aferent Acțiunii 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare.

 

Apelul va rămâne suspendat până la contractarea proiectelor depuse, selectate la finanțare, urmând a se relansa în cazul în care după această etapă vor mai rămâne resurse bugetare disponibile.

 

Ordinul MCI nr. 633 / 28.06.2018.

Modificat la: 2018-07-04 09:35:00