S-a aprobat Ghidul solicitantului pentru "Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități", din cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 - Axa1

 

Prin Ordinul MDRAPFE nr. 793/14.08.2018 s-a aprobat Ghidul Solicitantului(condiţii specifice de accesare a fondurilor) (variantă editabilă), pentru Tipul de proiect: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, Actiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Axa prioritară 1 din POC.

 

Prin acest apel se vor finanța proiectele de infrastructuri publice înscrise în ROADMAP - ul național al infrastructurilor de cercetare. Data și ora lansării competiției în cadrul platformei electronice MySMIS va fi anunțată pe site-ul dedicat Axei 1 – POC: www.poc.research.gov.ro.

Modificat la: 2018-08-14 17:05:00