S-a aprobat Ghidul solicitantului pentru "Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități", din cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 - Axa1

 

Prin Ordinul MDRAPFE nr. 793/14.08.2018 s-a aprobat Ghidul Solicitantului(condiţii specifice de accesare a fondurilor) (variantă editabilă), pentru Tipul de proiect: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, Actiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Axa prioritară 1 din POC.

 

Prin acest apel se vor finanța proiectele de infrastructuri publice înscrise în ROADMAP - ul național al infrastructurilor de cercetare. Data și ora lansării competiției în cadrul platformei electronice MySMIS va fi anunțată pe site-ul dedicat Axei 1 – POC: www.poc.research.gov.ro.

Modificat la: 2018-08-14 17:05:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021