A fost deschis apelul aferent tipului de proiect infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități

 

În data de 21.08.2018, ora 09.00 s-a deschis în platforma electronică MySMIS, apelul pentru depunerea proiectelor de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD. Acest apel este de tip competitiv.

 

În cadrul acestui apel, se vor finanţa proiectele de infrastructuri publice din ROADMAP-ul național.

 

Prin acest tip de proiect se urmăreşte creșterea capacității de cercetare a instituțiilor publice de cercetare, prin sprijinirea participării la infrastructurile de  cercetare de interes european din Roadmap-ul aprobat de Forumul de Strategie Europeană privind Infrastructurile de Cercetare (European Strategy  Forum on Research Infrastructures - ESFRI) și prin crearea sau modernizarea unor infrastructuri de interes național sau regional, astfel cum au fost selectate în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027, aprobat prin Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 624/03.10.2017.

Modificat la: 2018-08-21 08:23:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021