Anunț privind modificarea Ghidului solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi, secţiunea F

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene şi Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării anunţă modificarea ghidului solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universități, secţiunea F în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1478/2018.

Modificat la: 2018-12-06 18:06:00