Ministerul Fondurilor Europene a publicat pe site-ul Programului Operațional Competitivitate anunțul privind Ghidul Comisiei Europene referitor la Analiza Cost Beneficiu

 

Pentru proiectele depuse în cadrul apelului POC 448/1/1 - Mari infrastructuri de CD aferent Acțiunii 1.1.1 "Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD" se va folosi rata de actualizare specificată în îndrumările Comisiei cu privire la analiza cost beneficiu pentru proiectele majore, document disponibil.

 

Modificat la: 2018-12-13 10:22:00