Rezultatul selecției de dosare la concursul de ocupare a funcţilor de Expert verificare financiară

 

Nr.

crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCI - DGOIC)*

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

1. 

9915/08.07.2019

ADMIS

-

2. 

9937/09.07.2019

ADMIS

-

3. 

9939/09.07.2019

ADMIS

-

4. 

10048/12.07.2019

ADMIS

-

5. 

10112/15.07.2019

ADMIS

-

6. 

10116/15.07.2019

ADMIS

-

7. 

10167/16.07.2019

ADMIS

-

8. 

10169/16.07.2019

ADMIS

-

9. 

10201/17.07.2019

ADMIS

-

10.      

10207/17.07.2019

ADMIS

-

11.      

10214/17.07.2019

ADMIS

-

12.      

10217/17.07.2019

ADMIS

-

13.      

10220/17.07.2019

ADMIS

-

14.      

10222/17.07.2019

ADMIS

-

15.      

10223/17.07.2019

ADMIS

-

16.      

10233/17.07.2019

ADMIS

-

17.      

10235/17.07.2019

ADMIS

-

18.      

10246/17.07.2019

ADMIS

-

19.      

10264/18.07.2019

ADMIS

-

20.      

10274/18.07.2019

ADMIS

-

21.      

10275/18.07.2019

ADMIS

-

22.      

10276/18.07.2019

ADMIS

-

23.      

10281/18.07.2019

RESPINS

Nu a prezentat documente din care sa rezulte absolvirea studiilor in domeniul economic

24.      

10283/18.07.2019

ADMIS

-

 

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul MCI, cam. 306 , pana luni, 22.07.2019, orele 15.00, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Publicat în data de 19.07.2019

Modificat la: 2019-07-19 14:44:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021