Rezultatul selecției de dosare la concursul de ocupare a funcţilor de Expert verificare achizitii și Arhivar

 

Nr.

crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCI - DGOIC)*

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

1.   

10103/15.07.2019

ADMIS

-

2. 

10170/16.07.2019

ADMIS

-

3. 

10202/17.07.2019

ADMIS

-

4. 

10203/17.07.2019

ADMIS

-

5. 

10218/17.07.2019

ADMIS

-

6. 

10219/17.07.2019

ADMIS

-

7. 

10231/17.07.2019

ADMIS

-

8. 

10253/17.07.2019

RESPINS

Nu a prezentat documente care sa probeze experienta in domeniul achizitiilor publice de minim 3 ani

9. 

10259/18.07.2019

ADMIS

-

.

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul MCI, cam. 306 , pana luni, 22.07.2019, orele 15.00, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Publicat în data de 19.07.2019

 

 

 

Rezultatul selecției de dosare la concursul de ocupare a funcţilor de Arhivar,

 

Nr.

crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCI - DGOIC)*

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

1.

10024/11.07.2019

ADMIS

-

2.

10210/17.07.2019

ADMIS

-

.

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul MCI, cam. 306 , pana luni, 22.07.2019, orele 15.00, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Publicat în data de 19.07.2019.

Modificat la: 2019-07-19 14:48:00