Rezultatul selecției de dosare la concursul de ocupare a funcţilor Expert Monitorizare

 

Nr.

crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCI - DGOIC)*

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

1.   

10227/2019

ADMIS

 

2.   

10226/2019

RESPINS

NU ARE STUDII SUPERIOARE TEHNICE, ARE STUDII ECONOMICE

3.   

10225 / 2019

ADMIS

-

4.   

10216 / 2019

RESPINS

NU ARE STUDII SUPERIOARE TEHNICE, ARE STUDII ECONOMICE - MARKETING

5.   

10213 / 2019

RESPINS

NU INDEPLINESTE CERINTA DE A FI LUCRAT 3 ANI IN SPECIALITATEA STUDIILOR

6.   

10208 / 2019

RESPINS

NU INDEPLINESTE CERINTA DE A FI LUCRAT 3 ANI IN SPECIALITATEA STUDIILOR

7.   

10206 / 2019

RESPINS

NU ARE STUDII SUPERIOARE TEHNICE – SUBINGINERI

8.   

10198 / 2019

ADMIS

-

9.   

10173 / 2019

ADMIS

 

10.

10163 / 2019

ADMIS

 

11.

10126 / 2019

ADMIS

 

12.

10110 / 2019

RESPINS

NU INDEPLINESTE CERINTA DE A FI LUCRAT 3 ANI IN SPECIALITATEA STUDIILOR

13.

10032 / 2019

RESPINS

NU INDEPLINESTE CERINTA DE A FI LUCRAT 3 ANI IN SPECIALITATEA STUDIILOR

14.

10002 / 2019

ADMIS

 

15.

9934 / 2019

RESPINS

NU INDEPLINESTE CERINTA DE A FI LUCRAT 3 ANI IN SPECIALITATEA STUDIILOR

16.

10272 / 2019

RESPINS

NU ARE STUDII SUPERIOARE TEHNICE, ARE STUDII ECONOMICE

17.

10254 / 2019

RESPINS

NU ARE STUDII TEHNICE

18.

10247 / 2019

RESPINS

NU ARE STUDII SUPERIOARE TEHNICE

19.

10238 / 2019

RESPINS

NU ARE STUDII SUPERIOARE TEHNICE

20.

10268 / 2019

RESPINS

NU INDEPLINESTE CERINTA DE A FI LUCRAT 3 ANI IN SPECIALITATEA STUDIILOR

21.

10299 / 2019

ADMIS

 

22.

10292 / 2019

RESPINS

NU ARE STUDII SUPERIOARE TEHNICE

23.

10290 / 2019

ADMIS

 

24.

10278 / 2019

ADMIS

 

25.

10279 / 2019

RESPINS

NU ARE STUDII SUPERIOARE TEHNICE

26.

10280 / 2019

ADMIS

 

27.

10269 / 2019

ADMIS

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul MCI, cam. 306 , pana luni, 22.07.2019, orele 15.00, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Publicat în data de 19.07.2019

 

Modificat la: 2019-07-19 14:55:00