Rezultatul selecției de dosare la concursul de ocupare a funcţilor de Expert pregătire și implementare proiecte AT

 

Nr.

crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCI - DGOIC)*

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

1. 

10003/10.07.2019

RESPINS

Nu a făcut dovada experienței de minim 3 ani în domeniul scrierii de proiecte cu finanțare europeană

2. 

10204/17.07.2019

ADMIS

 

3. 

10230/17.07.2019

ADMIS

 

4. 

10250/17.07.2019

ADMIS

 

5. 

10251/17.07.2019

ADMIS

 

6. 

10260/18.07.2019

RESPINS

Nu a făcut dovada experienței de minim 3 ani în domeniul scrierii de proiecte cu finanțare europeană

7. 

10284/18.07.2019

ADMIS

 

8. 

10291/18.07.2019

RESPINS

Nu a făcut dovada experienței de minim 3 ani în domeniul scrierii de proiecte cu finanțare europeană

9. 

10339/19.07.2019

RESPINS

Nu a făcut dovada experienței de minim 3 ani în domeniul scrierii de proiecte cu finanțare europeană

10.              

10335/19.07.2019

ADMIS

 

11.              

10340/19.07.2019

ADMIS

 

12.              

10362/22.07.2019

RESPINS

Nu a făcut dovada experienței de minim 3 ani în domeniul scrierii de proiecte cu finanțare europeană

 

 

.

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul MCI, cam. 306 , pana marți, 23.07.2019, orele 16.30, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Publicat în data de 22.07.2019

Modificat la: 2019-07-22 16:30:00