Rezultatul selecției de dosare la concursul de ocupare a funcţilor de Expert achiziții publice și Expert financiar contabilitate

 

1.   

10252/17.07.2019

RESPINS

Nu a făcut dovada experinței de minim 3 ani în domeniul întocmirii documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție publică

.

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul MCI, cam. 306 , pana marți, 23.07.2019, orele 16.31, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 
Publicat în data de 22.07.2019.
 
 
 
 
 

Rezultatul selecției de dosare la concursul de ocupare a funcţilor de Expert financiar contabilitate,

 

Nr.

crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCI - DGOIC)*

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

1.

9938/09.07.2019

ADMIS

-

2.

9940/09.07.2019

ADMIS

-

3.

10031/11.07.2019

ADMIS

 

4.

10049/12.07.2019

ADMIS

 

5.

10055/12.07.2019

ADMIS

 

6.

10224/17.07.2019

RESPINS

Nu a făcut dovada experinței în domeniul economic de minim 3 ani.

7.

10265/18.07.2019

ADMIS

 

8.

10277/18.07.2019

ADMIS

 

.

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul MCI, cam. 306 , pana marți, 23.07.2019, orele 16.31, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 
Publicat în data de 22.07.2019.
 
 
Modificat la: 2019-07-22 16:31:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021