Rezultatul selecției de dosare la concursul de ocupare a funcţilor de Expert achiziții publice și Expert financiar contabilitate

 

1.   

10252/17.07.2019

RESPINS

Nu a făcut dovada experinței de minim 3 ani în domeniul întocmirii documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție publică

.

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul MCI, cam. 306 , pana marți, 23.07.2019, orele 16.31, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 
Publicat în data de 22.07.2019.
 
 
 
 
 

Rezultatul selecției de dosare la concursul de ocupare a funcţilor de Expert financiar contabilitate,

 

Nr.

crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCI - DGOIC)*

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

1.

9938/09.07.2019

ADMIS

-

2.

9940/09.07.2019

ADMIS

-

3.

10031/11.07.2019

ADMIS

 

4.

10049/12.07.2019

ADMIS

 

5.

10055/12.07.2019

ADMIS

 

6.

10224/17.07.2019

RESPINS

Nu a făcut dovada experinței în domeniul economic de minim 3 ani.

7.

10265/18.07.2019

ADMIS

 

8.

10277/18.07.2019

ADMIS

 

.

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul MCI, cam. 306 , pana marți, 23.07.2019, orele 16.31, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 
Publicat în data de 22.07.2019.
 
 
Modificat la: 2019-07-22 16:31:00

Ultimele actualizari