Rezultatul dupa solutionarea contestatiilor, cu privire la selecția dosarelor, la concursul de ocupare a funcţilor Expert monitorizare

Candidații declarați „admiși” ca urmare a selecției de dosare pentru ocuparea prin concurs a funcţiei EXPERT MONITORIZAREsunt invitați să se prezinte, în data de 31 iulie 2019 la sediul din București MCI, sala 301 începând cu ora 9:00 conform programarii de mai jos pentru susținerea probei INTERVIULUI.

 

Candidații trebuie să aibă în posesia lor, pentru susținerea probei, buletinul, cartea de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii.

 

Nr.

crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCI - DGOIC)*

Rezultatul dupa soluționarea contestațiilor  cu privire la selecția dosarelor

Data

sala

ORA

1.   

10227/2019

ADMIS

31 iulie 2019 sala 301

9:00

2.   

10226/2019

RESPINS

 

 

3.   

10225 / 2019

ADMIS

31 iulie 2019 sala 301

9:20

4.   

10216 / 2019

RESPINS

 

 

5.   

10213 / 2019

RESPINS

 

 

6.   

10208 / 2019

ADMIS

31 iulie 2019 sala 301

9:40

7.   

10206 / 2019

RESPINS

 

 

8.   

10198 / 2019

ADMIS

31 iulie 2019 sala 301

10:00

9.   

10173 / 2019

ADMIS

31 iulie 2019 sala 301

10:20

10.

10163 / 2019

ADMIS

31 iulie 2019 sala 301

10:40

11.

10126 / 2019

ADMIS

31 iulie 2019 sala 301

11:00

12.

10110 / 2019

RESPINS

 

 

13.

10032 / 2019

RESPINS

 

 

14.

10002 / 2019

ADMIS

31 iulie 2019 sala 301

11:20

15.

9934 / 2019

RESPINS

 

 

16.

10272 / 2019

RESPINS

 

 

17.

10254 / 2019

RESPINS

 

 

18.

10247 / 2019

RESPINS

 

 

19.

10238 / 2019

ADMIS

31 iulie 2019 sala 301

11:40

20.

10268 / 2019

RESPINS

 

 

21.

10299 / 2019

ADMIS

31 iulie 2019 sala 301

12:00

22.

10292 / 2019

RESPINS

 

 

23.

10290 / 2019

ADMIS

31 iulie 2019 sala 301

12:20

24.

10278 / 2019

ADMIS

31 iulie 2019 sala 301

12:40

25.

10279 / 2019

RESPINS

 

 

26.

10280 / 2019

ADMIS

31 iulie 2019 sala 301

13:00

27.

10269 / 2019

ADMIS

31 iulie 2019 sala 301

13:20

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul din București MCI camera 306 în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Publicat în data de 23.07.2019.

Modificat la: 2019-07-23 20:18:00