Rezultatul după soluționarea contestațiilor, cu privire la selecția dosarelor, la concursul de ocupare a funcțiilor Expert programare, Expert rețeaua IT și întreținere echipamente IT, Conducător auto

Candidații declarați „admiși” ca urmare a selecției de dosare pentru ocuparea prin concurs a funcției Expert programare sunt invitați să se prezinte, în data de 30 iulie 2019 la sediul din București MCI, sala 301 începând cu ora 12:20 conform programării de mai jos pentru susținerea probei INTERVIULUI.

 

Candidații trebuie să aibă în posesia lor, pentru susținerea probei, buletinul, cartea de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii.

 

Nr.

crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCI - DGOIC)*

Rezultatul după soluționarea contestațiilor  cu privire la selecția dosarelor

Data

sala

ORA

1.   

10249 / 2019

ADMIS

30 iulie 2019 sala 301

12:20

2.   

10236 / 2019

ADMIS

30 iulie 2019 sala 301

12:40

3.   

10297 / 2019

ADMIS

30 iulie 2019 sala 301

13:00

4.   

10293 / 2019

ADMIS

30 iulie 2019 sala 301

13:20

5.   

10296 / 2019

ADMIS

30 iulie 2019 sala 301

13:40

6.   

10287 / 2019

ADMIS

30 iulie 2019 sala 301

14:00

7.   

10270 / 2019

ADMIS

30 iulie 2019 sala 301

14:20

.

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul din București MCI camera 306 în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Publicat în data de 23..07.2019.

 

 

 

Candidații declarați „admiși” ca urmare a selecției de dosare pentru ocuparea prin concurs a funcției Expert rețeaua IT și întreținere echipamente IT sunt invitați să se prezinte, în data de 30 iulie 2019 la sediul din București MCI, sala 301 începând cu ora 14:40 conform programării de mai jos pentru susținerea probei INTERVIULUI.

 

Candidații trebuie să aibă în posesia lor, pentru susținerea probei, buletinul, cartea de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii.

 

Nr.

crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCI - DGOIC)*

Rezultatul după soluționarea contestațiilor  cu privire la selecția dosarelor

Data

sala

ORA

1.      

10042 / 2019

ADMIS

30 iulie 2019 sala 301

14:40

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul din București MCI camera 306 în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Publicat în data de 23.07.2019

 

 

 

Candidații declarați „admiși” ca urmare a selecției de dosare pentru ocuparea prin concurs a funcției Conducător auto sunt invitați să se prezinte, în data de 30 iulie 2019 la sediul din București MCI, sala 301 începând cu ora 15:00 conform programării de mai jos pentru susținerea probei INTERVIULUI.

 

Candidații trebuie să aibă în posesia lor, pentru susținerea probei, buletinul, cartea de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii.

 

Nr.

crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCI - DGOIC)*

Rezultatul după soluționarea contestațiilor  cu privire la selecția dosarelor

Data

sala

ORA

1.      

10288 / 2019

ADMIS

30 iulie 2019 sala 301

15:00

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul din București MCI camera 306 în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Publicat în data de 23.07.2019.

Modificat la: 2019-07-23 20:23:00