Ordin pentru modificarea Ordinului nr.6436/2017 pentru aprobarea ”Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor - Proiect Tehnologic Inovativ pentru POC 2014-2020

 

Documente în consultare publică în perioada 25-30 iulie 2019:

 

Ordin pentru modificarea Ordinului nr.6436/2017 pentru aprobarea ”Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor -  Proiect Tehnologic Inovativ" pentru POC 2014-2020

 

Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra documentelor, până la data de 30.07.2019, la adresele de email secretariat.dgoi@research.gov.ro respectiv structurale@research.gov.ro, fax +4021 318.30.60, sau depunere la sediul Ministerului Cercetării şi Inovării din str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti.

Modificat la: 2019-07-25 11:02:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021