A fost aprobat Ordinul MCI nr.459/01.08.2019 pentru modificarea și completarea Ordinului MECS nr.3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale Ghidului Solicitantului pentru Axa1 a POC 2014-2020

 

 

pdf Ordin MCI nr.459/01.08.2019 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr.3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 a POC 2014-2020

 

 

Modificat la: 2019-08-05 12:42:00