Consultare publică: Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare

 

Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării, împreună cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță transmiterea în consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare, din cadrul Axei 1 - POC.

 

Acest apel va  finanța proiecte dedicate investițiilor în CDI pentru clusterele de inovare.

 

Perioada de consultare publică începe la 14.08.2019 și se încheie la 20.09.2019.

 

Persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri ce pot fi transmise la adresa de e-mail: structurale@research.gov.ro

Modificat la: 2019-08-14 17:04:00