A fost aprobat Ordinul MCI 524/02.09.2019 pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Ordinul MECS nr.3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pt propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale Ghidului Solicitantului pentru Axa1 POC 2014-2020

 

 

pdf Ordinul MCI nr. 524/02.09.2019 pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr.3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 a POC 2014-2020

 

 

Modificat la: 2019-09-03 13:47:00