Rezultatul selecției de dosare la concursul pentru ocuparea a 11 posturi contractuale normă întreagă și 3 posturi ½ neocupate, în afara organigramei MCI, în cadrul proiectelor de Asistență Tehnică

 

Rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare în perioada 02.09.2019 – 11.10.2019 pentru ocuparea a 11 posturi contractuale normă întreagă și 3 posturi ½, în afara organigramei Ministerului Cercetării și Inovării, în cadrul proiectelor de Asistență Tehnică ale Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare:

 

 

3 posturi contractuale de expert achiziții publice (în cadrul UIP):

Nume și prenume candidat

Rezultat selecție dosare

Motivul respingerii

ILIE Mariana-Emilia

ADMIS

 

ALIGICĂ Bogdan

RESPINS

Nu reiese experiența de minimum 3 ani în elaborarea documentelor de achiziții publice

MATEI Valentina-Monica

RESPINS

Nu prezintă documente privind experiența în achiziții publice

PALERA Liliana-Steluța

RESPINS

Nu prezintă documente privind vechimea de minimum 3 ani în achiziții publice

 

 

1 post contractual de expert pregătire și implementare proiecte AT (în cadrul UIP):

Nume și prenume candidat

Rezultat selecție dosare

Motivul respingerii

DUMITRACHE Alexandru-Florin

ADMIS

 

MATEI Valentina-Monica

ADMIS

 

PREDESCU Cornelius-Alin

RESPINS

Nu prezintă documente privind experiența de minimum 3 ani în scrierea de proiecte

ALIGICĂ Bogdan

RESPINS

Nu prezintă documente privind experiența de minimum 3 ani în scrierea de proiecte

NIȚU Alina

RESPINS

Nu prezintă documente privind scrierea de proiecte

DARIE Dumitru-Daniel

RESPINS

Nu are experiență conform documentelor depuse

GUȘĂ Răzvan-Ștefan

RESPINS

Conform diplomei de licență este inginer

 

 

1 post contractual de expert programare:

Nume și prenume candidat

Rezultat selecție dosare

Motivul respingerii

DUMITRACHE Alexandru-Florin

ADMIS

 

ROMAN Irina-Victoria

ADMIS

 

ANTON Ionela-Alina

ADMIS

 

PREDESCU Cornelius-Alin

RESPINS

Fără documente doveditoare

ALIGICĂ Bogdan

RESPINS

Nu prezintă documente care să ateste minimum 3 ani în specialitatea studiilor

BÂRNOAIE Lucian-Constantin

RESPINS

Prezintă diplomă de licență în specializarea electrotehnică

Fără vechime în specialitatea studiilor conform documentelor depuse

 

 

1 post contractual de expert monitorizare - Timișoara:

Nume și prenume candidat

Rezultat selecție dosare

Motivul respingerii

IEȘANU Raluca-Mihaela

ADMIS

 

 

 

DARIE Dumitru-Daniel

RESPINS

Nu este absolvent de facultate tehnică

Este absolvent al Facultății de Fizică și al Facultății de Drept

 

 

2 posturi contractuale de expert verificare achiziții:

Nume și prenume candidat

Rezultat selecție dosare

Motivul respingerii

ALIGICĂ Bogdan

RESPINS

Nu prezintă documente din care să reiasă experiența în achiziții publice

MATEI Valentina-Monica

RESPINS

Nu prezintă documente privind experiența, verificare în achiziții publice

PALERA Liliana-Steluța

RESPINS

Nu prezintă documente privind vechimea de minimum 3 ani în achiziții publice

 

 

2 posturi contractuale de expert verificare financiară:

Nume și prenume candidat

Rezultat selecție dosare

Motivul respingerii

MATEI Valentina-Monica

ADMIS

 

GEORGESCU Ioana-Cătălina

ADMIS

 

CUCU Iulian-Mihai

ADMIS

 

OICHEA Viorel

ADMIS

 

ILCUȘ Mihai

ADMIS

 

CREȚESCU Luiza

ADMIS

 

BIVOLARU Georgiana

ADMIS

 

ONEA Cristina-Elena

ADMIS

 

DIMA-GANEA Florin-Daniel

RESPINS

Nu a prezentat documente pentru vechime în specialitatea studiilor

 

 

3 posturi contractuale ½ normă de expert rețeaua IT și întreținere echipamente IT:

Nume și prenume candidat

Rezultat selecție dosare

Motivul respingerii

NEGRU Cătălin

ADMIS

 

RUSĂNESCU Răzvan-Emilian

RESPINS

Diploma de licență este în domeniul Relațiilor Economice Internaționale

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la data publicării prezentului anunţ la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din str. Mendeleev nr. 21 - 25, sector 1, Bucureşti.

 

Afișat astăzi, 18 septembrie 2019, ora 15.00

 

Modificat la: 2019-09-18 15:00:00