Rezultatul după soluționarea contestațiilor, cu privire la selecția dosarelor și planificarea probei interviu, la concursul pentru ocuparea a 11 posturi contractuale normă întreagă și 3 posturi ½ neocupate, în cadrul proiectelor de Asistență Tehnică

 

Candidații declarați „admiși” ca urmare a selecției de dosare pentru ocuparea prin concurs a funcţiei Expert achiziții publice (în cadrul UIP), Expert pregătire și implementare proiecte AT (în cadrul UIP), Expert monitorizare, Expert rețeaua IT și intretinere echipamente IT (3 posturi a câte 4 ore pe zi) și Expert Programare sunt invitați să se prezinte, în data de 27 septembrie 2019 la sediul din București MCI, sala 301 începând cu ora 10:00 conform programării de mai jos pentru susținerea probei INTERVIULUI.

 

 

Nr.

crt.

Nume

și prenume candidat

 

 

FUNCȚIE

Rezultatul după soluționarea

contestațiilor 

cu privire la selecția dosarelor

Data

sala

ORA

1. 

ILIE Mariana-Emilia

Expert achiziții publice (în cadrul UIP)

ADMIS

27 septembrie 2019 sala 301

10:00

2. 

DUMITRACHE Alexandru Florin

Expert pregătire și implementare proiecte AT (în cadrul UIP)

ADMIS

27 septembrie 2019 sala 301

10:20

3. 

MATEI Valentina-Monica

Expert pregătire și implementare proiecte AT (în cadrul UIP)

ADMIS

27 septembrie 2019 sala 301

10:40

4. 

IEȘANU Raluca-Mihaela

Expert monitorizare

ADMIS

27 septembrie 2019 sala 301

11:00

5. 

NEGRU Cătălin

Expert rețeaua IT și intretinere echipamente IT (3 posturi a câte 4 ore pe zi)

ADMIS

27 septembrie 2019 sala 301

11:20

6.

DUMITRACHE Alexandru- Florin


Expert programare

 

ADMIS

27 septembrie 2019 sala 301

11:40

7.

ROMAN Irina - Victoria

Expert programare

ADMIS

27 septembrie 2019 sala 301

12:00

8.

ANTON Ionela - Alina

Expert programare

ADMIS

27 septembrie 2019 sala 301

12:20

 

 

.

Candidații trebuie să aibă în posesia lor, pentru susținerea probei, buletinul, cartea de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii.

 

 

Candidații declarați „admiși” ca urmare a selecției de dosare pentru ocuparea prin concurs a funcţiei  Expert verificare financiară sunt invitați să se prezinte, în data de 30 septembrie 2019 la sediul din București MCI, sala 301 începând cu ora 10:00 conform programării de mai jos pentru susținerea probei INTERVIULUI.

Nr.

crt.

Nume și prenume candidat

Rezultatul după soluționarea

contestațiilor 

cu privire la selecția dosarelor

Data

sala

ORA

1. 

MATEI Valentina Monica

ADMIS

30 septembrie 2019 sala 301

10:00

2. 

GEORGESCU Ioana - Cătălina

ADMIS

  30 septembrie 2019  sala 301

10:20

3. 

CUCU Iulian- Mihai

ADMIS

30 septembrie 2019 sala 301

10:40

4. 

OICHEA Viorel

ADMIS

30 septembrie 2019 sala 301

11:00

5. 

ILCUȘ Mihai

ADMIS

30 septembrie 2019 sala 301

11:20

6. 

CREȚESCU Luiza

ADMIS

30 septembrie 2019 sala 301

11:40

7. 

BIVOLARU Georgiana

ADMIS

30 septembrie 2019 sala 301

12:00

8. 

ONEA Cristina - Elena

ADMIS

30 septembrie 2019 sala 301

12:20

 

 

.

Candidații trebuie să aibă în posesia lor, pentru susținerea probei, buletinul, cartea de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii.

 

Modificat la: 2019-09-20 15:07:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021