Rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea a 11 posturi contractuale normă întreagă și 3 posturi ½ neocupate, în cadrul proiectelor de Asistență Tehnică

 

Nr.

crt.

Nume și Prenume

 

FUNCȚIE

Punctaj

1. 

ILIE Mariana-Emilia

Expert achiziții publice (în cadrul UIP)

78,33

2. 

DUMITRACHE Alexandru Florin

Expert pregătire și implementare proiecte AT (în cadrul UIP)

33,00

3. 

MATEI Valentina-Monica

Expert pregătire și implementare proiecte AT (în cadrul UIP)

43,00

4. 

IEȘANU Raluca-Mihaela

Expert monitorizare

 

39,00

 

5. 

NEGRU Cătălin

Expert rețeaua IT și intretinere echipamente IT (3 posturi a câte 4 ore pe zi)

97,00

6

DUMITRACHE Alexandru- Florin

Expert programare

55,00

7

ROMAN Irina - Victoria

expert programare

88,33

8

ANTON Ionela - Alina

Expert programare

82,33

9

MATEI Valentina Monica

expert verificare financiara

61,00

10

GEORGESCU Ioana - Cătălina

expert verificare financiara

49,00

11

CUCU Iulian- Mihai

expert verificare financiara

42,33

12

OICHEA Viorel

expert verificare financiara

73,67

13

ILCUȘ Mihai

expert verificare financiara

34,67

14 CREȚESCU Luiza expert verificare financiara 47,00
15 BIVOLARU Georgiana expert verificare financiara 50,00
16 ONEA Cristina - Elena expert verificare financiara 80,33

 

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul MCI din București, camera 306, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Modificat la: 2019-10-01 13:45:00