Rezultate finale pentru Expert achiziții publice, Expert pregătire și implementare proiecte AT, Expert monitorizare, Expert rețeaua IT și întreținere echipamente IT, Expert verificare financiară, în cadrul proiectelor de Asistență tehnică

 

Nr crt.

Nume și Prenume

FUNCȚIE

Punctaj

ADMIS/RESPINS

1. 

ILIE Mariana-Emilia

Expert achiziții publice (în cadrul UIP)

78,33

ADMIS

2. 

DUMITRACHE Alexandru Florin

Expert pregătire și implementare proiecte AT (în cadrul UIP)

33,00

RESPINS

3. 

MATEI Valentina-Monica

Expert pregătire și implementare proiecte AT (în cadrul UIP)

43,00

RESPINS

4. 

IEȘANU Raluca-Mihaela

Expert monitorizare

 

41,00

RESPINS

5. 

NEGRU Cătălin

Expert rețeaua IT și intretinere echipamente IT (3 posturi a câte 4 ore pe zi)

97,00

ADMIS

6.

MATEI Valentina Monica

Expert verificare financiara

61,00

RESPINS

7.

GEORGESCU Ioana - Cătălina

Expert verificare financiara

49,00

RESPINS

8.

CUCU Iulian- Mihai

Expert verificare financiara

42,33

RESPINS

9.

OICHEA Viorel

Expert verificare financiara

73,67

ADMIS

10.

ILCUȘ Mihai

Expert verificare financiara

34,67

RESPINS

11.

CREȚESCU Luiza

Expert verificare financiara

47,00

RESPINS

12.

BIVOLARU Georgiana

Expert verificare financiara

50,00

RESPINS

13.

ONEA Cristina - Elena

Expert verificare financiara

80,33

ADMIS

 

 

Candidații declarați ADMISI la concursul de ocupare a posturilor sunt obligați să se prezinte la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din str. Mendeleev nr. 21-25, la Direcția Economică, Resurse Umane și salarizare camera 307 în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la publicarea  rezultatelor finale, în vederea încheierii contractului individual de muncă.

 

Modificat la: 2019-10-08 13:39:00